Geschiedenis van Bond Beter Leefmilieu | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Geschiedenis van Bond Beter Leefmilieu

Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu

> 1968 - 1979

> 1980 - 1989

> 1990 - 1999

> 2000 - 2009

> 2010 tot nu

1971: Hoe het begon

Eind jaren 60 laat milieuminnend Vlaanderen voor de eerste keer van zich horen: het chemische bedrijf Progil wil zich in België vestigen, en met een ‘mars op Gent’ is het eerste massaprotest tegen vervuiling een feit. Andere betogingen, studiedagen en acties volgen. Maar de impact op de politieke besluitvorming blijft uit: daarvoor zijn de initiatieven te geïsoleerd. 

Dat kan beter, denken de zes mannen die in 1971 samenkomen in Brussel. Het is de tijd van het ‘Limits to Growth’-rapport van de Club van Rome, dat het verband aantoont tussen de ongebreidelde economische groei, energieverspilling, de uitputting van grondstoffen en de achteruitgang van natuur en milieu. Michel Didisheim, Jan Tanghe, Pierre Dulieu, Dominique de Wasseige, Baudouin du Bus en Mark Dubrulle willen voor de Belgische milieubeweging ook een dergelijke globale visie ontwikkelen. Het resultaat: de oprichting van de tweetalige Belgische organisatie Bond Beter Leefmilieu – Inter-Environnement. Hun eerste doel is het beïnvloeden van de politiek, om zo een daadwerkelijk verschil te maken in het Belgische milieubeleid. 

1976: BBL wordt Vlaams

In 1976 splitst de organisatie zich op in Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie. Wat later komen daar de twee Brusselse broertjes Inter-Environnement Bruxelles en Brusselse Raad voor het Leefmilieu bij. De vier federaties blijven wel geregeld samenkomen om te overleggen en samen hun strategie uit te zetten waar dat nodig en nuttig is.

Bond Beter Leefmilieu ontwikkelt zich verder als ‘koepel’ van de Vlaamse natuur- en milieuclubs: het aantal lidorganisaties groeit van twintig tot een zestigtal tegen het eind van de jaren 80.

In 1977 ziet België zijn grootste betoging tegen kerncentrales: vijfduizend mensen komen op straat om te protesteren tegen de verdere uitbouw van nucleaire energie in ons land. Het is een debat waarin BBL een stevige rol speelt achter de schermen: we lobbyen, stellen dossiers en studies op en zorgen ervoor dat de kerncentrales de krantenkoppen halen.

Jaren 90: BBL als erkende gesprekspartner

Met de eerste staatshervorming wordt milieu & natuur de volwaardige bevoegdheid van de gewesten. Het Milieu- en Natuurplan Vlaanderen van minister Kelchtermans betekent een stevige impuls voor de Vlaamse milieubeweging: vanaf nu wordt Bond Beter Leefmilieu officieel erkend door de overheid als organisatie en krijgen we een plek in een reeks officiële adviesorganen. Op die manier geven we raad over zowat alle milieugerelateerde wetgeving waar het jonge Vlaanderen werk van maakt. Deze positie laat ons toe om actief samen te werken met de overheid, en zo te komen tot een geïntegreerd milieubeleid. 

Jaren 2000: van koepel naar netwerk

In het nieuwe millennium blijft Bond Beter Leefmilieu inzetten op zijn corebusiness van beleidsbeïnvloeding. Tegelijk gaat BBL ook actief investeren in zijn groeiend netwerk van aangesloten organisaties: dit zijn er ondertussen meer dan 170. Daar komt nog bij dat BBL ook een projecten- en campagnewerking uitbouwt om zijn voorbeeldfunctie te benadrukken. Dit gaat van het adviseren van intercommunales over grote campagnes zoals Met Belgerinkel naar de Winkel, dat mensen wil aanzetten zich duurzaam te verplaatsen, tot Ecobouwers, dat mensen die ecologisch willen (ver)bouwen samenbrengt.

Vandaag is Bond Beter Leefmilieu meer dan de klassieke milieukoepel: we verenigen niet alleen lokale natuurclubs, maar brengen ook bredere sociale organisaties, burgerbewegingen en bedrijven samen. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en ongezonde omgevingskwaliteit zijn maatschappelijke uitdagingen die we breed moeten tackelen. We zetten in op innovatie en ondernemerschap en bundelen de krachten met alle relevante spelers om zo de transitie naar een samenleving waar het voor iedereen goed leven is en we niet langer op de natuur, het milieu en onze gezondheid wegen, realiteit te maken.