Schoten | Bond Beter Leefmilieu

Schoten

Dooft
klemtoonverlichting

Hap van de Duisternis

-Diner bij kaarslicht in verschillende deelnemende restaurants in Schoten.

-Schemerwandeling: nachtdieren spotten

-Sterrenkijken in Vordenstein olv Urania