Het gebouw van Bond Beter Leefmilieu | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Het gebouw van Bond Beter Leefmilieu

Een kantoorgebouw. Vlak bij de Wetstraat. Bovendien ooit het hoofdkwartier van wat toen nog de CVP heette. Wat heeft een organisatie als Bond Beter Leefmilieu daar precies te zoeken? Stelden we ons die vraag nog in 1997, toen we het gebouw voor een prikje aankochten, dan blijkt ze vandaag compleet overbodig.

Het was onze eigenste penningmeester Jean Awouters die ons toen op dit kantoorpand wees. Het was statig, maar oud. Fraai, maar onderkomen. En eigenlijk hadden we er het geld niet voor, ook al was de kostprijs naar Brusselse normen bijzonder laag. Bovendien was het te groot voor ons. Toch durfden we de sprong te nemen. Want in het kloppende politieke hart van Brussel, daar voelden wij ons wel thuis. En als we naar de toekomst keken, wat Bond Beter Leefmilieu altijd heeft gedaan en zal blijven doen, dan klopte het plaatje. 

Onze organisatie groeide, onze werking breidde uit. Ons kantoorgebouw zat ons hoe langer hoe meer als gegoten. Tot we op een nieuwe mijlpaal aankwamen. Het punt waarop we ook ons gebouw mee wilden nemen in onze toekomst. Mee in onze duurzame en vooruitstrevende visie. Een totaalrenovatie met een tijdelijke verhuis volgde en in september 2011 was het dan zover: we keerden terug naar ons grondig verbouwd pand in de Tweekerkenstraat, dat we nu met recht en reden een lage-energiekantoor kunnen noemen.

We beschikken nu over een kantoogebouw dat mee is in onze duurzame en vooruitstrevende visie, een voorbeeld voor vernieuwbouw in de (Brusselse) binnenstad.