Ontbossing Essers: wij zeggen neen

Het Genkse transportbedrijf Essers kreeg eind maart officieel toestemming om twaalf hectare bos naast zijn terrein te kappen om uit te breiden. Zo geeft onze regering haar zegen voor de vernietiging van een van de meest waardevolle natuurgebieden van ons land. Dit terwijl Vlaanderen nu al tot de meest bosarme regio’s van Europa behoort en er alternatieven bij de vleet zijn voor de bedrijfsuitbreiding van Essers. We vinden de beslissing van de regering onaanvaardbaar en trekken daarom samen met BOS+, Natuurpunt en het actiecomité Zonhoverheide naar de rechtbank.

De geplande boskap is niet nodig, onverantwoord en druist in tegen Europese regelgeving

  • Onze regering lapt internationale wetgeving aan haar laars door Essers toestemming te geven om waardevolle natuur te vernietigen. Het Genkse bosgebied waarover het gaat  is een onderdeel van het "Natura 2000 netwerk" en behoort dus tot de meest waardevolle natuurgebieden van Europa. Europees beschermde natuur kan slechts wijken en gecompenseerd worden wanneer geen alternatief denkbaar is, er sprake is van een dwingende reden van openbaar belang én de Europese Commissie haar zegen geeft. Aan geen van die voorwaarden is voldaan.
  • Er zijn voldoende alternatieven. Er ligt ruim 1.000 hectare ongebruikt industrieterrein in de nabije omgeving van Essers. Door de uitbreiding van het bedrijf op deze terreinen door te voeren kunnen extra jobs gecreëerd worden zonder dat waardevolle natuur moet sneuvelen: een win win voor mens en milieu. Deze mogelijkheid werd echter niet ernstig onderzocht.
  • Reminder aan eerder gemaakte afspraken. In 2009 maakte de Vlaamse regering de afspraak met Essers om een toenmalige uitbreiding in het Europees beschermde gebied te koppelen aan de belofte om nooit meer te snijden in het bosgebied op deze plek. Bovendien moest Essers zich engageren om de natuurwaarde van de omliggende gebieden te verhogen. Tot op heden is het bedrijf deze belofte niet nagekomen. Maar daar stopt het niet. In 2013 kapte Essers in Wilrijk het zogenoemde Ferrarisbos onder het mom van bijkomende jobs. Tot op vandaag ligt dat terrein nog steeds braak.
  • Het dossier Essers is een dominosteen. Als die valt, dan dreigt de juridische en wetenschappelijke basis van het Vlaamse natuurbeleid omver te vallen. Enkel de meest waardevolle natuurgebieden worden door Europese regelgeving beschermd. Een hogere mate van bescherming is in feite niet mogelijk. Als onze beleidsmakers zelfs deze wetgeving met de voeten treden dreigt het volledige natuurbeleid een lege doos te worden.

Red het Essersbos: trek samen met ons naar de rechtbank

Samen met BOS+, Natuurpunt en het actiecomité Zonhoverheide vechten we de geplande boskap aan bij de rechtbank. Op vrijdag 10 juni dienden we bij de Raad van State een vernietigingsverzoek in. Hiermee willen we het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de kap van het bos mogelijk maakt terugfluiten.

Steun onze rechtszaak

Je kan onze rechtszaak steunen door een stuk natuur te adopteren door een overschrijving op BE04 4500 4915 7131 (mededeling Actie Essersbos - met fiscaal attest) of op BE47 0017 3871 3680 (zonder fiscaal attest). Een gift doen kan ook via de website www.actiegroep-zonhoverheide.com

Dien een bezwaarschrift in 

Wil je ook vermijden dat het bos onder het beton verdwijnt? Je kan dit zélf aanvechten door een bezwaarschrift in te dienen. Dan kan dat nog tot en met vrijdag 15 juli, daarna loopt het openbaar onderzoek af. Je ontvangt een bevestiging van je hoogstpersoonlijke bezwaarschrift en de stad Genk zal jou een antwoord sturen. 

Doe nu mee en roep de ontbossing door Essers een halt toe! 

Spread the word via jouw vereniging, dien een bezwaarschrift in, adopteer een stuk natuur of doe een gift.

Meer weten?

Wat ging vooraf aan de omstreden uitbreidingsvergunning van de transportgigant? En waarom is dit dossier zo'n halszaak voor natuurverenigingen? Lees een korte geschiedenis van het dossier Essers.

 

BOS+ Natuurpunt