Organisatie omgevingsvergunning gaat helemaal de mist in

Het zou één van de uithangborden worden van deze legislatuur: de nieuwe omgevingsvergunning. Door de integratie van de bouw- en milieuvergunning moeten bedrijven voortaan nog maar één in plaats van twee vergunningen aanvragen. Het vergunningenbeleid wordt klantvriendelijk, modern en snel. De winkel werkt echter voor geen meter. Het parlement moest daarom met een nooddecreet het kroonjuweel van minister Schauvliege uitstellen tot volgend jaar.

De huidige bouw- en milieuvergunning komen samen in de nieuwe omgevingsvergunning: zo moeten bedrijven nog maar één vergunning aanvragen. Procedures zouden sneller en beter verlopen, volledig digitaal. Burgers moeten niet langer tijdens de openingsuren naar het gemeentehuis, maar kunnen aanvragen via de website volgen. Bezwaar indienen kan voortaan via mail. Kortom: het vergunningenbeleid zou klantvriendelijk, modern en snel worden

Omgevingsloket loopt vast

"De omgevingsvergunning vervangt de milieu- en bouwvergunning"

Normaal moest de omgevingsvergunning in februari in werking treden. Er doken echter technische problemen op met het omgevingsloket, de website voor het aanvragen van vergunningen. Begin dit jaar moest het Vlaams Parlement de invoering van het omgevingsloket uitstellen tot 1 juni. 

Maar opnieuw bleek dat de zaak niet werkte. Aanvragen digitaal indienen lukt niet, de website loopt gewoon vast. De mogelijkheid om digitaal bezwaar in te dienen was dan al geschrapt. Digitaal een wijziging aanbrengen kan niet. Nieuwe wetgeving integreren lukt niet. De vereniging van architecten dreigde ermee minister Schauvliege (CD&V) in gebreke te stellen. Gemeentebesturen begonnen te panikeren voor de inwerkingtreding in juni. 

Het probleem blijkt zowel bij de hardware van de Vlaamse overheid als bij de software van de leverancier te liggen. Daarom werd in eerste instantie beslist om enkel een minimumpakket aan dienstverlening te voorzien op het digitaal loket. Toen ook dat niet bleek te werken, werd overgeschakeld op een ‘noodpakket’. 

‘Belachelijk gemaakt’

Het parlement had er ondertussen genoeg van en besliste om met een tweede nooddecreet de zaak opnieuw uit te stellen, ditmaal tot begin volgend jaar. De parlementsleden van zowel meerderheid als oppositie waren hier allesbehalve trots op. 

Volgens hen worden de ambtenaren en de lokale besturen belachelijk gemaakt in de ogen van burgers, architecten en ondernemers. Voor hen wordt het er niet makkelijker op. Tijdens de overgangsperiode tot januari 2018 zullen er namelijk twee loketten naast elkaar bestaan. Welk loket je moet gebruiken is afhankelijk van het type werken en de instantie waar je je aanvraag moet indienen.

Voor BBL is het in elk geval belangrijk dat de beloofde mogelijkheden voor burgers rond digitale informatie, bezwaren en beroepen overeind blijven. Het mag niet zo zijn dat het digitale loket enkel gebruikt kan worden door bedrijven om vergunningen aan te vragen, maar dat burgers hier geen toegang toe krijgen. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen