Beleidsplan 2017-2021 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Beleidsplan 2017-2021

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2021 van Bond Beter Leefmilieu (BBL): het startpunt van een nieuwe, uitdagende periode die voor ons ligt. Want de duurzame samenleving ligt meer dan ooit binnen handbereik. In 2050 kunnen we in een wereld leven die afgestapt is van fossiele brandstoffen, draait op een volledig hernieuwbare, circulaire economie, die toelaat dat we met zijn allen een goed leven leiden – niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Niet alleen hier, maar overal.

Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken, de handen in elkaar slaan met bondgenoten en zo de hindernissen op weg naar die nieuwe samenleving neerhalen. Dit beleidsplan is ons kompas om die route aan te vatten.

Het plan is het voorlopige eindpunt van een jarenlang vernieuwingstraject dat we doorliepen. We hebben in de periode 2012-2016 honderden mensen en organisaties actief betrokken bij het denkproces. Onafhankelijke experten, sleutelfiguren uit sociaal-economische netwerken, milieu- en natuuractivisten, de leden van onze algemene vergadering, onze bestuurders en – last but not least – onze medewerkers en vrijwilligers, die uiteindelijk een groot deel van het verhaal waar zullen moeten maken.

Het resultaat is een beleidsplan in vijf delen. We beginnen met onszelf te herdefiniëren in de eerste twee hoofdstukken: Bond Beter Leefmilieu is nu een netwerkorganisatie, een schakel die verschillende organisaties, burgers, overheden en ondernemingen met gelijklopende doelen samenbrengt. Want enkel zo kunnen we de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan tackelen. Dit uitdagingen, dat zijn de verschillende transities waar we voor staan, de switch die we op verschillende domeinen moeten maken om de duurzame, hernieuwbare samenleving te realiseren. Deze positie leggen we uit in het derde hoofdstuk. Vervolgens vertalen we dit in de strategische en operationele doelstellingen die we willen waarmaken tegen 2021. Onze sleutelwoorden: oplossingen. Innovatie. Ondernemerschap. Impact.

Vijf jaar aanloop is niet niets. Het vergde doorzettingsvermogen en wilskracht van onze medewerkers en bestuurders. Het was afscheid durven nemen van een aantal klassieke activiteiten in onze werking, die niet langer strategisch bleken. Het was ook, in de nasleep van de financieel-economische crisis, durven optreden met minder middelen, maar met meer maatschappelijke impact. En het was vooral de platgetreden paden durven verlaten en nieuwe horizonten verkennen.

Aan die horizon lonkt de nieuwe samenleving. We staan te popelen om eraan te beginnen. Met een nieuw inhoudelijk kompas op zak, met onze hoofden vol frisse ideeën. Met ons brede netwerk. Met ons bereik van ruim 1,5 miljoen mensen. Met stevige ambitie. Voor de toekomst.

Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu
30 juni 2016