U bent hier

Langetermijnvisie Vlaamse Milieubeweging

Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft als koepelorganisatie samen met de sector een langetermijnvisie Vlaamse Milieubeweging voor 2050 en concrete doelen voor 2020 ontwikkeld. Het is een dynamisch kader, dat stelselmatig verder kan aangepast worden en mee kan evolueren in de tijd. 

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en ongezonde omgevingskwaliteit zijn de grote ecologische uitdagingen. Om deze uitdagingen succesvol aan te pakken, hebben we fundamentele verschuivingen nodig in ons energiegebruik, in onze omgang met grondstoffen en in ons ruimtegebruik. Dit zijn dan ook de drie kernthema’s van dit werkstuk. De inzichten die daaruit voortvloeien, moeten ons brengen tot nieuwe samenwerkingverbanden, tot creatieve werkwijzen, experimenten en innoverende activiteiten.

BBL zocht tijdens dit traject ook naar de juiste strategie en rol van de hedendaagse milieubeweging. We keken daarnaast naar onze verwachtingen van andere
actoren en hun verwachtingen voor ons. We ontwikkelden deze visie niet alleen. Mensen uit de milieubeweging, maar ook van daarbuiten dachten met ons mee. 

Dit is een inhoudelijk kompas voor onze sector, dat kan dienen als een inspiratiebron om te innoveren en onze maatschappelijke partners relevante materie aan te bieden.