Transitieroutes voor 2018-2022 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Transitieroutes voor 2018-2022

Update van de langetermijnvisie

Hoe we duurzaam wonen, werken en consumeren in 2022, hangt samen met tal van keuzes om de omslag te maken naar een circulaire en hernieuwbare samenleving. Via de update van onze langetermijnvisie werken we, samen met de milieubeweging en experts, aan een richtinggevend kompas voor de komende vijf jaar. 

Bestaande uitgezette lijnen worden doorgetrokken. Eerder gemaakte keuzes krijgen een geactualiseerde invulling. Maar ook nieuwe oriëntaties dienen zich aan. 

Uitdagingen te over in de komende vijf jaar. Enkele voorbeelden? We kunnen nog meer inzetten op nieuwe woonvormen die zuinig omspringen met onze ruimte. Zo laten we elke burger genieten van nabije natuur, ten voordele van onze gezondheid en ons geluksniveau.

Daarnaast willen we in versneld tempo groene warmte in onze woningen integreren om comfortabeler te leven. We willen creatieve voorstellen uitwerken om openbaar en collectief vervoer op elkaar af te stemmen, om ons zo veilig en vlot te verplaatsen in schone lucht. We willen Vlaanderen meer dan ooit verleiden voor plantaardige alternatieven voor vlees, waardoor we milieu- én gezondheidswinsten kunnen boeken. En tot slot willen we steden en gemeenten omvormen tot de epicentra van de hergebruik-, herstel- en deeleconomie.

Door nu de juiste keuzes te maken, kunnen we hier in de toekomst de vruchten van plukken: sociaal, ecologisch én economisch.

En nu fast forward naar 2022.

Mei 2018