U bent hier

Onze leden

Onze rol als federatie, het formele deel van ons netwerk

173 van de organisaties in ons netwerk zijn momenteel verbonden aan BBL als lid: ze hebben een of meerdere kernactiviteiten op vlak van natuur en milieu of zijn actief op het snijvlak van één of meer maatschappelijke thema’s die de transitiedoelen kunnen bevorderen. 

Hieronder vind je alle leden van BBL. 

In 2016 voerden we een statutenaanpassing door waardoor, naast verenigingen, ook stichtingen en vennootschappen kunnen lid worden. BBL wordt zo een opener organisatie. 

Heb je interesse om met je organisatie aan te sluiten bij BBL? Neem dan contact op met Nik Meeusen

Doorzoek de ledenlijst van Bond Beter Leefmilieu

Type Werkingsgebied Provincie
ABLLO Vereniging Regionaal Oost-Vlaanderen
Arbeid & Milieu Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel
Autodelen.net Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
BOS+ Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
Dialoog Vereniging Vlaams (gewestelijk) Vlaams-Brabant
Ecolife Vereniging Vlaams (gewestelijk) Vlaams-Brabant
EVA Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
Fietsersbond Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel
FoodWIN Vereniging Internationaal
FSC Belgium Vereniging Landelijk (België) Vlaams-Brabant
GoodPlanet Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel
Greenpeace Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel
Grenzeloze Schelde Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel
Klimaatcoalitie Vereniging Landelijk (België) Antwerpen
KOMOSIE Vereniging Vlaams (gewestelijk) Antwerpen
Limburgse Milieukoepel Vereniging Regionaal Limburg
Nationale Boomgaardenstichting Vereniging Vlaams (gewestelijk) Limburg
Natuurpunt Vereniging Vlaams (gewestelijk) Antwerpen
Natuurpunt CVN Vereniging Vlaams (gewestelijk) Vlaams-Brabant
Natuurpunt en Partners Meetjesland Vereniging Regionaal Oost-Vlaanderen
Netwerk Bewust Verbruiken Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel
Peerby & Wij delen Vereniging Landelijk (België) Oost-Vlaanderen
Pixii Vereniging Vlaams (gewestelijk) Antwerpen
Pro Natura Sociale Werkplaats Vereniging Oost-Vlaanderen
REScoop Vlaanderen Vereniging Vlaams (gewestelijk)
Samenhuizen Vereniging Vlaams (gewestelijk) Vlaams-Brabant
Sea First Foundation vzw Vereniging Vlaams (gewestelijk) Antwerpen
Steunpunt Hoeveproducten Vereniging Vlaams-Brabant
Taxistop Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
The Shift Vereniging Landelijk (België)
Trage Wegen Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
Trein Tram Bus Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
Velt Vereniging Vlaams (gewestelijk) Antwerpen
VIBE Vereniging Vlaams (gewestelijk) Antwerpen
Vogelbescherming Vlaanderen Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
Waerbeke Vereniging Vlaams (gewestelijk) Oost-Vlaanderen
West-Vlaamse Milieufederatie vzw Vereniging Regionaal West-Vlaanderen
WWF Vereniging Vlaams (gewestelijk) Brussel