Stuur een luchtzuiverend plantje naar de Kamer! | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stuur een luchtzuiverend plantje naar de Kamer!

Crowdfunding

Vind jij dat politici meer moeten doen voor gezonde lucht? Stuur hun een veelzeggende plant, met de dringende oproep: "Dit plantje zuivert uw lucht, zuivert u de onze?" (Zet je geluid aan als je de video bekijkt.)

 

Wat?

Om aandacht te vragen voor het probleem van onze luchtkwaliteit willen we zo veel mogelijk friendly reminders sturen naar de Kamer. Kamerplanten dus, met het opschrift: "DIT PLANTJE ZUIVERT UW LUCHT. ZUIVERT U DE ONZE?". Een ludieke campagne, maar met een ernstige aanmaning. Het is de hoogste tijd voor actie, beste politici!


Help Vlaanderen aan gezonde lucht!

•  Vraag aandacht en blijvende inzet van onze politici voor propere lucht,

•  door zo veel mogelijk politici een Kamerplantje te sturen, 

•  en hen te vragen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen BINNEN de normen van de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie) te brengen​.

Onze lucht mag niet wegen op onze gezondheid!

 

Waarom?

Luchtvervuiling blijft een ernstig probleem in Vlaanderen. Daarom willen we in de eerste plaats luchtkwaliteit opnieuw in de schijnwerpers zetten. En liefst daar waar dat de meeste impact zal hebben: op het bureau van de mensen die de beslissingen nemen. In de tweede plaats steun je met elk verkocht plantje BBL om ook in de toekomst blijvend actie te voeren voor het klimaat en voor zuivere lucht.

Hoe?

Koop een plantje, wij bezorgen het voor jou aan politici in de Kamer!

Wij ondersteunen: 

Jouw gift is ook welkom op rekeningnummer:
IBAN: BE27 5230 8012 1873
BIC: TRIO BE BB