Cleaner Car Contracts

Cleaner Car Contracts wil duurzame bedrijfsmobiliteit stimuleren en brandstofkosten verminderen.

Vlootbeheerders en marktpartijen die het convenant van Cleaner Car Contracts onderschrijven, verbinden zich ertoe om

  • de CO2-uitstoot van hun vloot te verlagen,
  • de Ecoscore te verbeteren,
  • een aanzienlijk deel van hun wagenpark te vervangen door elektrische wagens.

Dankzij hun engagement

  • stimuleren ze de markt van schonere wagens,
  • dagen ze autoconstructeurs uit om groen te innoveren,
  • versnellen ze de transitie naar een duurzame vloot.

Hiervoor krijgen zij erkenning, ondersteuning en advies vanuit het netwerk.

Doe je mee?

Instap voor fleet, mobility, facility & HR managers is gratis. Voor leasingmaatschappijen en andere marktpartijen zijn er partnerformules.

Expertise uitwisselen

Cleaner Cars Contracts is ook een kennisplatform: de CCC-partners wisselen informatie uit over onder meer nieuwe diensten van leasemaatschappijen, de verwezenlijkingen van deelnemende bedrijven en veranderingen in fiscaliteit en wetgeving.

Bart Dumoulin

Projectmanager mobiliteit

02 282 19 47

Contacteer ons

Meer weten over Cleaner Car Contracts? Neem contact op met Bart Dumoulin.

Een project van Bond Beter leefmilieu in samenwerking met