Elektrisch autodelen voor bedrijven en overheden liep van januari 2018 tot december 2019 en werd ondersteund door het Vlaamse actieplan Clean Power for Transport.

Met het project E-Deal zetten Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, The Shift en Fluvius in op advies en verspreiding van de mogelijkheden van elektrisch autodelen voor gemeenten en bedrijven. Daarnaast realiseerden we pilootprojecten en concrete implementaties van elektrisch autodelen. We werkten hiervoor samen met alle geïnteresseerde autodeelaanbieders en traden op als facilitator en brugfiguur tussen overheden/bedrijven en de autodeelaanbieders. 

Elektrisch autodelen voor lokale besturen

Toen we het project lanceerden, deelden een 30-tal Vlaamse steden en gemeenten één of meerdere wagens van het eigen wagenpark met hun inwoners. Opvallend hierbij was dat slechts een beperkt aantal elektrische wagens deelden. Het doel was om tegen 2020 minstens 15 gemeenten en 15 bedrijven(terreinen) te ondersteunen bij het delen van één of meerdere elektrische wagens.

Elektrisch autodelen voor bedrijven

Initiatieven zoals het Platform Elektrische Bedrijfswagens en Cleaner Car Contracts stimuleren en ondersteunen reeds bedrijven in het elektrificeren van hun bedrijfsvloot. Met dit project sloten we hierbij aan, en tegelijkertijd gingen we verder door de bedrijven aan te zetten om hun elektrische voertuigen (m.n. dienstwagens) ook te delen met de buurt, zowel met particuliere eigenaars als met andere bedrijven in de nabije omgeving. 

Chiara Lorré

Projectmanager mobiliteit

02 282 17 33

Contacteer ons

Meer weten over elektrisch autodelen? Neem contact op met Chiara Lorré.

Een project van Bond Beter leefmilieu in samenwerking met