Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Bond Beter Leefmilieu is mede-initiatiefnemer van deze Green Deal, samen met samen met The Shift, MOBI-VUB, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VIL, departement Mobiliteit en Openbare Werken, departement Omgeving.

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden.

Wie in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek stapt engageert zich om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden te bevorderen via een eigen actie. Acties binnen deze Green Deal hebben minstens een van de volgende doelen: 

  • voertuigkilometers vermijden
  • voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen
  • actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

Bart Dumoulin

Projectmanager mobiliteit

02 282 19 47

Contacteer ons

Meer weten over duurzame stedelijke logistiek? Neem contact op met Bart Dumoulin.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van