Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Wil je meewerken aan de mobiliteit van de toekomst? Ga ook het engagement aan met de Vlaamse overheid om gedeelde mobiliteit een boost te geven.

Bond Beter Leefmilieu zet mee de schouders onder de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, een engagementsverklaring tussen jou en de Vlaamse overheid. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen.

Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen we burgers in Vlaanderen maximaal toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit. In ruil voor je zelfgekozen acties geven wij je zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving weggewerkt kunnen worden.

We willen een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, softwareontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers … Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Ook jij!

Chiara Lorré

Projectmanager mobiliteit

02 282 17 33

Contacteer ons

Meer weten over de Green Deal Gedeelde Mobiliteit? Neem contact op met Chiara Lorré.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met