Voor organisaties | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Voor organisaties

BBL maakt zijn missie waar als netwerkorganisatie. We versterken, verenigen en vertegenwoordigen verenigingen, stichtingen en vennootschappen in Vlaanderen die willen meewerken aan de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. 

Een breed netwerk: niet-formeel en inhoudgedreven

Het netwerk van BBL bestaat uit de honderden organisaties (verenigingen, stichtingen en ondernemingen) met ad-hoc- of kernactiviteiten, hetzij op het vlak van natuur en milieu, hetzij op het snijvlak van één of meer maatschappelijke thema’s die de transitiedoelen kunnen bevorderen. Het netwerk bestaat uit concrete, inhoudelijke samenwerkingsverbanden. 

Met het netwerk zetten we prioritair in op activiteiten die een bijdrage leveren tot het realiseren van onze visie, missie en doelen. Het netwerk bestaat dus uit concrete, inhoudelijke samenwerkingsverbanden.

Wat kan je als organisatie of vereniging doen?