Steun NU de Klimaatzaak en zet de overheid op het juiste spoor

De Belgische overheid doet onvoldoende inspanningen om haar inwoners te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Toch hebben we meer dan ooit nood aan een visionaire en aanjagende overheid die ons kan gidsen naar een hernieuwbare samenleving. Het is een vacature die enkel door de overheid ingevuld kan worden. Vandaag legt zij de verantwoordelijkheid nog te veel bij de individuele burger. Maar de burger alleen kan geen antwoord bieden op de complexe klimaatproblemen van vandaag.

De Klimaatzaak wil hier iets aan doen met de grootste Belgische rechtszaak ooit. Al meer dan 35.000 burgers eisen een krachtdadiger klimaatbeleid van hun overheid. Wanneer de rechtszaak gewonnen wordt, is de overheid verplicht om de juiste klimaatmaatregelen te nemen.

Maar, een rechtszaak is duur. Daarom zoekt de Klimaatzaak nog extra middelen. Voor de prijs van slechts één koffie per maand help jij onze regering wakker te schudden.

> Steun de Klimaatzaak

De Klimaatzaak bewijst dat burgers de klimaatverandering willen aanpakken en spoort beleidsmakers aan hetzelfde te doen: welvaart en welzijn garanderen voor de huidige én toekomstige generaties. Dit kan enkel door een voortrekkersrol op te nemen in het klimaatbeleid en ambitieuze maatregelen door te voeren die de CO2-uitstoot terugdringen.
Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

Hoe kan je zelf mee strijden?

Doel van de Klimaatzaak: zoveel mogelijk extra financiële middelen verzilveren. Met dat extra geld zorgt de Klimaatzaak ervoor dat de rechtszaak kwaliteitsvol gevoerd wordt. Jij kan daarbij helpen! Met een maandelijkse gift help je de Klimaatzaak te focussen op de inhoud en geef je de ze alle slaagkansen.

De klimaatzaak in Nederland: een succesverhaal

Twee jaar geleden won Urgenda de Klimaatzaak in Nederland. Deze historische uitspraak bevestigde voor het eerst officieel wat voor velen al lang logisch was: dat de overheid de kennis, de mogelijkheid en de plicht heeft om haar bevolking te beschermen tegen de klimaatverandering. Het welzijn van huidige en toekomstige generaties hangt ervan af. De Urgenda-zaak heeft haar effect niet gemist. De regering Rutte III legde de klimaatdoelstellingen vast in een bindende klimaatwet: tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met bijna de helft omlaag ten opzichte van 1990. Dat is veel meer dan wat Europa vraagt en ligt bijna in lijn met de doelstellingen waar de Klimaatzaak op aanstuurt. Een klimaatrechtszaak als middel om uit de impasse te geraken: het werkt!

We zijn de laatste generatie die de klimaatopwarming buiten de gevarenzone kan houden. Dat is geen paniekvoetbal of een toevallige inschatting van deze of gene, maar een droog wetenschappelijk feit.
Serge de Gheldere, voorzitter Klimaatzaak

Om dit ook in België teweeg te brengen, is steun nodig van onderuit. Voor de prijs van slechts één koffie (of een ijsje) per maand help je de regering wakker te schudden.

Klimaatbeleid Klimaatzaak

Meer over Klimaatbeleid