Steun Bond Beter Leefmilieu

Zware industriebedrijven in België krijgen jaarlijks een miljard euro steun toegestopt. Help ons dit dossier te verspreiden, en onze politici te overtuigen dit geld in te zetten om onze zware industrie klimaatneutraal te maken.

Jouw gift maakt voor ons een wereld van verschil

Via je belastingsaangifte krijg je 60% (*) van je gift terug, als die op jaarbasis minstens € 40 bedraagt. Daarvoor krijg je een fiscaal attest in de maand maart van het jaar volgend op je gift. Zo betaal je voor een gift van bv. € 40 uiteindelijk maar € 16.
(*) Covid-maatregel, enkel in 2020. Normaal: 45%