Subsidies en maatregelen

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten willen elektrische taxi’s een zetje geven via steunmaatregelen. Op deze pagina lijsten we de voornaamste op. 

Heb je als taxiondernemer plannen om van start te gaan met een elektrische taxi? Neem dan zeker contact op met de bevoegde diensten in jouw gemeente.

Ben je als ambtenaar of politicus actief in een stad of gemeente maar vind je jouw beleid hieronder niet terug? Contacteer de projectverantwoordelijke van Clean Power for Taxis: Bart Dumoulin, bart.dumoulin [at] bblv.be, 02 282 19 47.

Federale en Vlaamse regelingen 

Taxiondernemingen kunnen de btw bij de aankoop van een voertuig voor 100% recupereren. Elektrische wagens zijn bovendien vrijgesteld van de Jaarlijkse Verkeersbelasting (JV) en van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV).

> Meer info vind je op de website van de Vlaamse belastingsdienst

Antwerpen

De stad Antwerpen wil dat tegen 1 januari 2025 alle taxi’s alternatief aangedreven zijn: elektrisch, brandstofcel, waterstof, plug-in-hybride en CNG. Sinds 1 januari 2018 geldt dit al voor nieuw vergunde taxivoertuigen. 

> Meer informatie vind je via het Bedrijvenloket: bedrijvenloket [at] stad.antwerpen.be, 03 388 66 88

Leuven

Leuven wil tegen 2030 30% van de taxi’s elektrisch laten rijden. In 2016 voerde de stad daarvoor een prioritaire wachtlijst in voor elektrische taxi’s en voegde ze een extra taxistandplaats voor e-taxi’s toe aan het station.

> Meer informatie krijg je via Dienst Economie en Handel, 016 27 23 73 - 016 27 23 68

Mechelen

Stad Mechelen wil dat tegen 2030 alle taxi’s zero-emissie zijn. De e-taxi krijgt een plaats vooraan in de wachtrij aan de taxistandplaats aan het station, waar ook een sensibiliserend infobord geplaatst werd. De stad draagt de kosten van het ‘wrappen’ van de e-taxi in het thema van ‘Mechelen Klimaatneutraal’.

> Meer informatie krijg je via Kris Hofmans, Projectcoördinator Team mobiliteit, kris.hofmans [at] mechelen.be, 015 29 79 39

Gent

Stad Gent wil dat alle standplaatstaxi’s tegen eind 2025 elektrisch rijden. Taxiondernemers kunnen in 2019 en 2020 rekenen op een voertuigsubsidie van 3.000 euro bij de aankoop van een elektrisch voertuig. Bedrijven die een semipublieke laadpaal installeren op eigen terrein kunnen een subsidie van 1.000 euro aanvragen.

Stad Gent keurde de realisatie goed voor twee laadpalen voorbehouden voor de taxi’s. De eerste laadpaal wordt binnenkort geïnstalleerd in de Sint-Salvatorstraat, de andere volgt snel.

> Meer info bij de cel Taxi van het Mobiliteitsbedrijf stad Gent: Mobiliteit.taxi [at] stad.gent of 09 266 28 33​

Brugge

Stad Brugge heeft een prioritaire wachtlijst voor zero-emissie taxi’s (aandrijving batterij-elektrisch of op waterstof).

> Meer informatie krijg je via Lut Laleman, economie [at] brugge.be, 050 47 54 37

Hasselt

De stad Hasselt werkt momenteel aan een beleidsplan elektrisch taxivervoer. Ze onderzoekt of het haalbaar is om alle taxi’s tegen 2025 elektrisch te laten rijden.

> Meer informatie krijg je via Bernice Rietjens, Dienst mobiliteit van de stad Hasselt, bernice.rietjens [at] hasselt.be, 011 23 97 57

Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist wil alle taxi’s emissieloos laten rijden tegen 2025. Ze voorziet daartoe in twee wachtlijsten waarbij voorrang gegeven wordt aan de wachtlijst met nuluitstootwagens. Bovendien zal de gemeente een snellaadstation voorzien.

> Meer informatie krijg je via Sara De Groote, Dienst Secretarie, sara.degroote [at] knokke-heist.be, 050 630 112

Sint-Niklaas

De ambitie van Sint-Niklaas is: alle taxi’s elektrisch tegen 2030. Begeleidende maatregelen worden momenteel besproken met de taxisector.

> Meer informatie krijg je via Bart Roels, duurzaamheidsambtenaar van de stad Sint-Niklaas, bart.roels [at] sint-niklaas.be, 03 778 32 01