Archief | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Archief

Datum Titel Auteur
14/02/2020 Een prettig voorsmaakje van de Europese Green Deal, dat Actieplan Circulaire Economie Olivier Beys
12/10/2018 Zo houden we de plastic tsunami op ontwikkelingslanden tegen Olivier Beys
05/10/2018 Vlaanderen recycleert minder plastic dan je denkt Olivier Beys
16/02/2018 Kobalt: het blauwe goud van Umicore Olivier Beys
21/12/2017 De uitgebreide PMD: oude wijn in nieuwe zakken? Olivier Beys
22/06/2017 Slimme producten en diensten spelen sleutelrol in overgang naar circulaire economie Laurien Spruyt
02/06/2017 Shop till you drop: euforie voor even, milieu-impact voor altijd Laurien Spruyt
14/11/2016 Invoering statiegeld beter dan roze zak voor plastic afval
14/04/2016 Europese Commissie zet babystapjes richting circulaire economie - deel 2 Rob Buurman
07/04/2016 Europese Commissie zet babystapjes richting circulaire economie Rob Buurman
03/03/2016 Afvalplan durft geen juiste keuzes te maken Rob Buurman
10/12/2015 Laat BBL controleren of industrie zwerfvuil opruimt Rob Buurman
27/11/2015 Recyclagecijfers verpakkingen stelselmatig overschat Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
18/09/2015 VN: ‘Vlaanderen rolmodel afvalbeheer’ Rob Buurman
19/06/2015 Verbrandingscentrales staan recyclage in de weg Rob Buurman
27/02/2015 Nieuwe ontwikkelingen rond pakket kringloopeconomie Rob Buurman
13/02/2015 Italiaanse regio recycleert 85% van het afval Rob Buurman
06/02/2015 Commissie blundert bij terugtrekking pakket kringloopeconomie Rob Buurman
11/12/2014 Europese maatregelen rond luchtkwaliteit en kringloopeconomie onder vuur: tweet ze veilig! Lieze Cloots
30/06/2014 Kiest volgende Vlaamse regering voor verbranden of recycleren? Jeroen Gillabel
07/04/2014 Sterk Europees afvalbeleid levert 860.000 jobs en 415 miljoen ton CO2-besparing Persbericht Bond Beter Leefmilieu
10/01/2014 Nieuwe erkenning Fost Plus een slag in het water Jeroen Gillabel
17/10/2013 Materialen en energie uit stortplaatsen geen oplossing voor grondstoffenschaarste Jeroen Gillabel
21/05/2013 Betere recyclage verpakkingsafval vereist sturende overheid Jeroen Gillabel
25/01/2013 Umicore bewijst dat vergroening rendeert Jeroen Gillabel
27/09/2012 EU-commissaris Potocnik op zelfde lijn als milieubeweging over afvalbeleid Jeroen Gillabel
30/03/2012 Duurzaam materialenbeheer: ambitieus maar nog niet operationeel Jeroen Gillabel
11/02/2011 En de Vlaming, hij recycleerde verder… Kristof Debrabandere
15/04/2010 It’s the recycling, stupid! Kristof Debrabandere
07/01/2010 Brussel zal voortaan afval sorteren Kristof Debrabandere
26/11/2009 Mc Donalds kleurt groen Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
20/11/2009 Investeren in recycleren of verbranden Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
11/02/2009 Recyclage batterijen: Vlaamse regering lijdt aan “koplopersangst” Kristof Debrabandere