Archief | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Archief

Datum Titelaflopend sorteren Auteur
27/05/2009 Politieke steun voor Seine Schelde West smelt weg Wim van Gils
18/03/2010 Post-Kopenhagenstrategie van de Europese Commissie Sara Van Dyck
21/12/2016 Presentaties studiedag 'Meer doen met bouwgronden' Erik Grietens
16/11/2018 Prijskaartje ruimtelijke wanorde: miljarden euro’s voor riolering Erik Grietens
19/02/2015 Problemen met kerncentrales krijgen een staartje Sara Van Dyck
22/09/2017 Procedure tegen Mall of Europe moet nieuwe Uplace tegengaan Erik Grietens
17/10/2014 Productive Bxl, het alternatief voor Uplace en Neo Erik Grietens
15/07/2009 Programma voor plattelandsontwikkeling steunt voornamelijk economische investeringen Linn Dumez
24/05/2012 Propaganda-oorlog in Vilvoorde: Uplace vervalst wetenschappelijke grafieken Erik Grietens
08/11/2011 Protest tegen Uplace wordt groter met de dag Erik Grietens
20/09/2011 Provincie weigert milieuvergunning winkelcentrum Uplace Machelen Erik Grietens
05/12/2014 Q&A Petitie tegen verloning met bedrijfswagens en voor verlaging lasten op arbeid
21/03/2018 Raad van State fluit Vlaamse overheid terug: bos Essers mag niet gekapt worden Erik Grietens
07/07/2017 Raad van State geeft milieuverenigingen gelijk en schorst uitbreiding Essers Erik Grietens
27/08/2009 Raad van State ontzegt Bond Beter Leefmilieu internationaal erkende toegang tot rechtbank Erik Grietens
12/02/2010 Raad van State schorst ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweel niet Erik Grietens
07/01/2009 Raad van State schorst weigering veldproef genetisch gewijzigde populieren Linn Dumez
16/04/2009 Raad van State vernietigt bouwvergunning Opgrimbie Erik Grietens
06/06/2014 Raad van State vernietigt milieuvergunning Uplace Erik Grietens
27/05/2009 Raad van State vernietigt omzendbrief woonuitbreidingsgebieden - een beetje Erik Grietens
15/04/2010 Raad van State vernietigt plan Parkbos Gent Erik Grietens
30/06/2014 Raad van State vernietigt RUP Uplace en schorst gunning NEO-project Erik Grietens
11/01/2011 Raad van State verwerpt klachten project Gent Sint-Pieters nu ook ten gronde Erik Grietens
28/02/2014 Rare jongens, die werkgevers Mathias Bienstman
16/10/2015 Reactie BBL omtrent verdere vergroening van de verkeersfiscaliteit Persbericht Bond Beter Leefmilieu
24/10/2015 Reactie BBL op het bereikte ontwerpakkoord van de ministers van Leefmilieu Persbericht Bond Beter Leefmilieu
13/01/2015 Reactie Bond Beter Leefmilieu op dieselprijs onder een euro: 'schakel accijnzen op diesel en benzine gelijk' Persbericht Bond Beter Leefmilieu
18/01/2016 Reactie Bond Beter Leefmilieu op onthullingen over software-updates Opel: “Bevoegde ministers moeten heft in handen nemen” Persbericht Bond Beter Leefmilieu
04/11/2013 Reactie Bond Beter Leefmilieu op voorstel btw-verlaging Open VLD minister De Croo Persbericht Bond Beter Leefmilieu
11/11/2013 Reactie Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie op voorstel verlenging levensduur Tihange 1 Persbericht Bond Beter Leefmilieu
15/11/2017 Reactie milieubeweging op studie ELIA: “Kernuitstap 2025 is gouden kans voor hernieuwbare energie”
19/05/2015 Reactie op beslissing tarieven kilometerheffing vrachtwagens Persbericht Bond Beter Leefmilieu
07/06/2013 Reactie op bevriezing groenestroomcertificaten Sara Van Dyck
05/07/2013 Reactie op het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 Mathias Bienstman
28/06/2013 Reactie op het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013-2020 Persbericht Bond Beter Leefmilieu
06/11/2013 Reactie op studie naar scenario's voor een koolstofarm België in 2050 Persbericht Bond Beter Leefmilieu
09/06/2016 Reactie op uitspraken Alain De Vocht (UHasselt) over Essersbos in Belang van Limburg Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
03/12/2009 Realisatie stadsbos Gent loopt tergend traag Erik Grietens
06/03/2019 Realiseer emissievrije grootsteden tegen 2030: het einde van verkeerslawaai en luchtvervuiling Laurien Spruyt
08/07/2009 Realiteitcheck: voortdurend minder kerncentrales Bram Claeys
18/11/2010 Recente foute beslissingen vergroten schade overstromingen in Geraardsbergen Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
20/10/2016 Recepten voor kernversterking: Vlaams-Brabant
25/02/2019 Recepten voor klimaatneutrale kernversterking: Limburg Erik Grietens
22/03/2019 Rechter geeft ons gelijk: inperken beroepsmogelijkheden is ongrondwettelijk Erik Grietens
26/02/2010 Rechtszaak tegen het non-akkoord tussen Belgische regering en Suez Sara Van Dyck
16/05/2012 Recover Energy doet 13.000 bezwaren verdwijnen Jeroen Gillabel
23/12/2011 Recover Energy vindt een achterpoortje voor verbrandingsoven Jeroen Gillabel
11/02/2009 Recyclage batterijen: Vlaamse regering lijdt aan “koplopersangst” Kristof Debrabandere
05/09/2011 Recyclage spaart grondstoffen én het klimaat Jeroen Gillabel
27/11/2015 Recyclagecijfers verpakkingen stelselmatig overschat Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Pagina's