Archief | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Archief

Datum Titel Auteur
15/04/2010 Raad van State vernietigt plan Parkbos Gent Erik Grietens
02/04/2010 Economisch gebied Vlaams-Brabant/Brussel heeft geen nood aan faraonische shopping- en kantoorprojecten Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
01/04/2010 Vlaamse regering keurt vijf nieuwe brownfieldprojecten goed Erik Grietens
19/03/2010 drinKraantjeswater officieel van start in Limburg Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
18/03/2010 Debat met havenbazen over toekomst Vlaamse havens Erik Grietens
12/03/2010 Opnieuw meer pesticiden in grondwater Linn Dumez
05/03/2010 Naar meer beschermde natuurgebieden op zee Wim van Gils
05/03/2010 Duivenweekend zinloos Linn Dumez
26/02/2010 ‘Stern for nature’ waarschuwt bedrijven voor impact milieukost Kristof Debrabandere
26/02/2010 Slechts 80 van de 7.000 hectare bedreigd bos geregulariseerd Erik Grietens
26/02/2010 Wat met leegstaande woongebouwen? Erik Grietens
26/02/2010 2.500 bedrijfsgebouwen staan leeg Erik Grietens
18/02/2010 Ronde tafel over voetbal(stadions): de duurzame opportuniteiten van het WK Erik Grietens
18/02/2010 Hoge nitraatvervuiling in Vlaamse wateren Linn Dumez
12/02/2010 Raad van State schorst ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweel niet Erik Grietens
28/01/2010 12.000 hectare bedrijventerreinen staan leeg Erik Grietens
21/01/2010 Ontwrichtingstoets voor shoppingcentra in de maak Erik Grietens
15/01/2010 Anderhalf miljoen Vlamingen nog steeds zonder waterzuivering Wim van Gils
15/01/2010 Structuurplan Vlaanderen in herziening Erik Grietens
15/01/2010 Scheldeverdieping gedeblokkeerd Wim van Gils
15/01/2010 Afbakening stedelijk gebied Brugge Erik Grietens
07/01/2010 Zenne herstelt, rechtszaak volgt Wim van Gils
22/12/2009 Water: MIRA en NARA plaatsen grote vraagtekens bij aanpak stroomgebiedbeheerplannen Wim van Gils
22/12/2009 Ruimtelijke ordening: nood aan beter beleid Erik Grietens
18/12/2009 Armoede en water Wim van Gils
18/12/2009 Mestbank: Nitraatvervuiling daalt, fosfaatvervuiling blijft Linn Dumez
10/12/2009 Vogelbescherming Nederlands stopt rechtszaak tegen verdieping Westerschelde Wim van Gils
10/12/2009 Waterprobleem Schipdonkkanaal miraculeus opgelost? Wim van Gils
03/12/2009 Realisatie stadsbos Gent loopt tergend traag Erik Grietens
03/12/2009 Bodemcongres vraagt meer investeringen in bodemsanering Erik Grietens
20/11/2009 Herziening richtlijn energieprestaties van gebouwen Sara Van Dyck
05/11/2009 Grondwater daalt, heffing stijgt (langzaam) Wim van Gils
05/11/2009 Stadion Club Brugge komt in Chartreuse Erik Grietens
29/10/2009 Mega winkelcentrum op de Heizel Erik Grietens
22/10/2009 Het sedimentvangplan: goedkoper dweilen met de kraan open Wim van Gils
22/10/2009 Een plaats voor sediment in het integraal waterbeleid Wim van Gils
15/10/2009 Hedwigepolder (nog niet) onder water – Scheldeverdrag (nog niet) gered? Wim van Gils
14/10/2009 Bosareaal gaat weer achteruit Erik Grietens
14/10/2009 Overstromingen én droogte aanpakken: ingenieurs pleiten voor meer infiltratie en bovengrondse buffering Wim van Gils
01/10/2009 Betalen voor water Wim van Gils
01/10/2009 Plan voor shoppingcentrum De Klamp goedgekeurd Erik Grietens
01/10/2009 Waarom BBL neen zegt tegen de Lange Wapper (een inhoudelijke stellingname) Erik Grietens
30/09/2009 Droogte: structurele beleidsmaatregelen zijn nodig Wim van Gils
25/09/2009 Vlaamse EU-parlementsleden vragen Europa standpunt Scheldedossier Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
24/09/2009 Minister Schauvliege ziet nog veel werk in waterbeleid Wim van Gils
01/09/2009 Integrale uitvoering verdrag is enige uitweg voor Scheldedossier Wim van Gils
27/08/2009 Een oplossing voor het Lappersfortbos? Erik Grietens
15/07/2009 Europees natuurbeleid schiet te kort Linn Dumez
13/07/2009 Lucht, lawaai, bodem Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
13/07/2009 Water Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Pagina's