Archief | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Archief

Datum Titeloplopend sorteren Auteur
14/02/2014 Minister Peeters trekt verkeerde conclusies uit Rapport Vlaamse voedselvoetafdruk Freek Verdonckt
07/11/2008 Minder rechtstreekse inkomenssteun, meer milieu in nakende deal over Europees landbouwbeleid Linn Dumez
20/09/2019 Minder dieren voor meer gemoedsrust Laurens De Meyer
05/03/2009 Minaraad zet krijtlijnen uit voor waterketenbeleid Wim van Gils
01/10/2009 Milieurisico’s transgene suikerbieten onvoldoende onderzocht Linn Dumez
25/10/2012 Milieuprijs voor ggo-activiste en een blaam voor Electrabel Lieze Cloots
17/10/2008 Milieumaatregelen sneuvelen bij hervorming investeringssteun landbouw (VLIF) Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
03/04/2015 Milieubeweging blijft ggo’s kritisch opvolgen
06/07/2018 Migrerende varkens dwingen Vlaanderen haar stal uit te kuisen Laurens De Meyer
31/05/2011 Middenveldorganisaties eisen een breder debat over de toekomst van de landbouw Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
20/05/2014 Middenveld vraagt meer steun voor agro-ecologische landbouw Freek Verdonckt
11/02/2009 Mestdecreet lost beloften niet in Linn Dumez
30/01/2011 Mestbeleid te duur Linn Dumez
20/05/2011 Mestbeleid moet focussen op waterkwaliteit Lieze Cloots
24/11/2011 Mestbeleid moet effectiviteit in 2014 bewijzen Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
20/10/2017 Mestbeleid loopt vast Laurens De Meyer
18/12/2009 Mestbeleid blijft aanmodderen (tris) Linn Dumez
25/02/2009 Mestbeleid blijft aanmodderen (bis) Linn Dumez
18/12/2009 Mestbank: Nitraatvervuiling daalt, fosfaatvervuiling blijft Linn Dumez
09/07/2010 Meest milieubelastende landbouwbedrijven krijgen ook meeste subsidie Linn Dumez
26/06/2011 Meer ruimte voor water Erik Grietens
19/03/2009 Meer kansen voor bio! Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
07/06/2010 Meer bioboeren in Vlaanderen Linn Dumez
20/12/2013 Meer agro-ecologie in beleid en onderzoek kan onze landbouw helpen verduurzamen Freek Verdonckt
03/05/2013 Meer aandacht nodig voor biodiversiteit op het platteland Erik Grietens
22/02/2011 MAP4: “Milieudoelstellingen zonder uitstel op een sociaal verantwoorde wijze realiseren” Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
30/08/2016 Manifesteer mee: Stop TTIP & CETA Dag
18/02/2009 Magnette en Onkelinx laten ggo-veldproef toch toe Linn Dumez
29/09/2017 Macron doorbreekt taboe op grote hervorming Europees landbouwbeleid: nu Vlaanderen nog Laurens De Meyer
16/12/2010 Maandag laatste Europese leefmilieuraad onder Belgisch voorzitterschap: biodiversiteit, GGO’s en duurzaam materialenbeheer in de focus Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
26/03/2009 Lutgen wil Wallonië GGO-vrij Linn Dumez
13/07/2009 Lucht, lawaai, bodem Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
20/02/2009 Locaties van GGO-velden moeten bekend gemaakt worden Linn Dumez
31/01/2013 Liever geen energiegewassen voor biobrandstoffen, stelt VN Rapporteur De Schutter Jeroen Gillabel
01/04/2011 Landbouworganisaties akkoord met nitraatdoelstellingen Lieze Cloots
18/02/2010 Landbouwers en bedrijven betwisten waterfacturen, Europese verplichtingen worden ‘vergeten’ Wim van Gils
04/06/2009 Landbouwbodems in slechte staat Linn Dumez
08/06/2010 Landbouw, voeding, biodiversiteit en Noordzee: niet erg geliefd Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
11/06/2009 Landbouw speelt sleutelrol in klimaat Linn Dumez
05/03/2010 Landbouw kan instaan voor publieke milieudiensten Linn Dumez
27/03/2015 Landbouw heeft nood aan wervend verhaal, niet aan lastercampagne Mathias Bienstman
27/03/2015 Landbouw en slechte ruimtelijke ordening veroorzaken vuil water Erik Grietens
12/02/2010 Landbouw bedreigt natuurlijke rijkdom Linn Dumez
13/07/2009 Landbouw Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
06/04/2017 Laat Europa weten dat jij levende landbouw wil Laurens De Meyer
07/12/2018 KVAB pleit voor laksere regelgeving rond moleculaire veredeling Laurens De Meyer
17/09/2009 Kruising met GGO’s maakt wilde planten resistent Linn Dumez
03/06/2016 Krijgen we een Europees Voedselbeleid op ons bord? Pepijn De Snijder
26/03/2009 Kraantjeswater beter dan flessenwater Wim van Gils
27/05/2016 Kobe Desramaults lanceert Voedsel Anders, een groeiende beweging voor agro-ecologie

Pagina's