Archief | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Archief

Datum Titel Auteur
15/04/2010 Biolandbouw zit in de lift Linn Dumez
01/04/2010 Genetisch gemodificeerde gewassen jagen kosten hoog op Linn Dumez
24/03/2010 Samen voor een krachtig Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
19/03/2010 drinKraantjeswater officieel van start in Limburg Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
12/03/2010 Opnieuw meer pesticiden in grondwater Linn Dumez
05/03/2010 Landbouw kan instaan voor publieke milieudiensten Linn Dumez
05/03/2010 Europese Commissie keurt teelt gg-aardappel goed Linn Dumez
26/02/2010 Nitraatresidu sterk gestegen in 2009 Linn Dumez
18/02/2010 Landbouwers en bedrijven betwisten waterfacturen, Europese verplichtingen worden ‘vergeten’ Wim van Gils
18/02/2010 Hoge nitraatvervuiling in Vlaamse wateren Linn Dumez
12/02/2010 Landbouw bedreigt natuurlijke rijkdom Linn Dumez
04/02/2010 Herschikking van het landbouwbudget zorgt voor duidelijk milieuvoordeel Linn Dumez
15/01/2010 Anderhalf miljoen Vlamingen nog steeds zonder waterzuivering Wim van Gils
15/01/2010 Scheldeverdieping gedeblokkeerd Wim van Gils
07/01/2010 Gedeelde visie over basisdoelstellingen Europees landbouwbeleid Linn Dumez
22/12/2009 Water: MIRA en NARA plaatsen grote vraagtekens bij aanpak stroomgebiedbeheerplannen Wim van Gils
18/12/2009 FAO wil landbouw op prominentere plaats op Kopenhagen-agenda Linn Dumez
18/12/2009 Armoede en water Wim van Gils
18/12/2009 Mestbeleid blijft aanmodderen (tris) Linn Dumez
18/12/2009 Mestbank: Nitraatvervuiling daalt, fosfaatvervuiling blijft Linn Dumez
10/12/2009 Waterprobleem Schipdonkkanaal miraculeus opgelost? Wim van Gils
03/12/2009 Canadese boer waarschuwt tegen ggg-besmetting Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
03/12/2009 Bodemcongres vraagt meer investeringen in bodemsanering Erik Grietens
26/11/2009 Bijen bedreigd door moderne landbouw en landgebruik Linn Dumez
26/11/2009 Hoger pesticidengebruik door genetisch gewijzigde gewassen Linn Dumez
20/11/2009 Cross Compliance beschermt biodiversiteit niet Linn Dumez
05/11/2009 Grondwater daalt, heffing stijgt (langzaam) Wim van Gils
05/11/2009 Europa wil ‘klimaatpijler’ in het landbouwbeleid Linn Dumez
22/10/2009 Ierland vrij van genetisch gemodificeerde organismen Linn Dumez
22/10/2009 Onenigheid over genetisch gemodificeerde maïssoorten Linn Dumez
22/10/2009 Het sedimentvangplan: goedkoper dweilen met de kraan open Wim van Gils
22/10/2009 Een plaats voor sediment in het integraal waterbeleid Wim van Gils
15/10/2009 Hedwigepolder (nog niet) onder water – Scheldeverdrag (nog niet) gered? Wim van Gils
14/10/2009 Overstromingen én droogte aanpakken: ingenieurs pleiten voor meer infiltratie en bovengrondse buffering Wim van Gils
02/10/2009 België haalt Europese doelstellingen verzurende uitstoot niet Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
01/10/2009 Betalen voor water Wim van Gils
01/10/2009 Genetisch gemodificeerd lijnzaad onderschept in haven van Gent Linn Dumez
01/10/2009 Vermesting probleem van planetaire aard Wim van Gils
01/10/2009 Milieurisico’s transgene suikerbieten onvoldoende onderzocht Linn Dumez
01/10/2009 Nieuwe pesticiden belangrijke oorzaak toegenomen bijensterfte Linn Dumez
30/09/2009 Droogte: structurele beleidsmaatregelen zijn nodig Wim van Gils
25/09/2009 Vlaamse EU-parlementsleden vragen Europa standpunt Scheldedossier Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
24/09/2009 Minister Schauvliege ziet nog veel werk in waterbeleid Wim van Gils
24/09/2009 Nieuwe mestdecreet werpt vruchten af Linn Dumez
17/09/2009 Kruising met GGO’s maakt wilde planten resistent Linn Dumez
01/09/2009 Integrale uitvoering verdrag is enige uitweg voor Scheldedossier Wim van Gils
15/07/2009 Programma voor plattelandsontwikkeling steunt voornamelijk economische investeringen Linn Dumez
15/07/2009 Wallonië blijft kritisch tegenover GGO’s Linn Dumez
13/07/2009 Landbouw Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
13/07/2009 Lucht, lawaai, bodem Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Pagina's