De toekomst in lokale handen: energie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

De toekomst in lokale handen: energie

Toekomstbeeld
Duurzame energie van eigen bodem

In het oude energiesysteem waren we afhankelijk van olie uit landen die het vaak niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Elk jaar importeerde België voor 11 miljard euro aan fossiele brandstoffen. In de toekomst verandert dat: we gaan slimmer om met onze energie, waardoor we er minder van gebruiken. En, we halen de kracht van de natuur in huis. We produceren zo veel mogelijk lokaal uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Hierdoor winnen we aan autonomie. Door hernieuwbare bronnen zoals zon en wind te benutten, zadelen we toekomstige generaties ook niet op met kernafval. Veel mensen vinden een nuttige baan in de sector van de hernieuwbare energie: een transitie naar 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050 levert al in 2030 20.000 tot 60.000 nieuwe jobs op. En we verzekeren ons van een goed klimaat en gezonde lucht. 

De woning is een spil in het energienet van de toekomst. Meer en meer mensen genieten van het comfort van een energiezuinige woning. Ze worden ‘prosument’ en produceren zelf energie met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp die slim inspeelt op het net. Ze slaan hun energie tijdelijk op en stemmen hun gebruik af op de energieproductie. Collectieve oplossingen hebben een belangrijke rol. Coöperatieven produceren samen energie met een windmolen in de buurt of zonnepanelen op het dak van de school. Warmtenetten zorgen voor groene warmte voor de hele wijk. Zo bouwen we de energie van de toekomst uit: hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis.

Doelstelling
Investeer in een fossielvrije gemeente door energiebesparing, hernieuwbare energie en een slim net