De toekomst in lokale handen: mobiliteit | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

De toekomst in lokale handen: mobiliteit

Toekomstbeeld
Zuivere lucht dankzij verplaatsingen zonder vervuiling

Gezellige straten die uitnodigen om te kuieren, een praatje te slaan of te genieten van een terrasje: het klinkt als de ideale vakantiebestemming, maar het kan ook het leven van elke dag in Vlaanderen worden. De frustratie van het filerijden en de verkeersagressie ruilen we in voor een autoluwe pleinen in de centra van onze steden en dorpen. Luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid wegen in de toekomst veel minder op de lokale leefkwaliteit. De autoluwe zones geven de lokale economie een boost: meer bezoekers zorgen ervoor dat de omzet van kleinhandel en horeca stijgt. 

Door een goede ruimtelijke ordening en vervlechting van activiteiten, neemt de nood aan verplaatsingen af. Steeds meer mensen ontspannen, werken en doen de kinderen naar school dicht bij de eigen woonst. De verplaatsingen die we nog doen, gebeuren zonder vervuiling. Te voet of met de fiets voor de korte trips. Als we iets verder moeten, is er de elektrische fiets. Voor het overheidsbudget is dit nog een extra win: 1 euro investeren in fietssnelwegen levert 2 tot 14 euro op aan gezondheidsvoordelen. Voor langere afstanden doen we beroep op openbare of gedeelde mobiliteit die grotendeels rijdt op hernieuwbare energie. 

Wie niet zo goed te been is of zware lasten moet verplaatsen, kan gebruikmaken van elektrische voertuigen. Die gaan we optimaal inzetten en dus delen. Het delen van auto’s en ritten groeit pijlsnel. Ook elektrische voertuigen breken de komende jaren door: ze zijn schoner en stiller. Het gemeentebestuur kan voor zijn eigen wagenpark opteren voor dit soort voertuigen. Voor stedelijke distributie betekenen ze een grote verbetering: zo kunnen leveringen met cargofietsen en elektrische bestelwagens gebeuren zonder uitstoot en overlast. 

Doelstelling
Kies voor fietsers en voetgangers en stuur de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit