De toekomst in lokale handen: ruimtelijke ordening | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

De toekomst in lokale handen: ruimtelijke ordening

Toekomstbeeld
Dichter bij mekaar, met meer plaats voor groene open ruimte

Hoe zien onze woonwijken er uit in de toekomst? Stel je dit even voor: een bruisend centrum waar alles dichtbij is en iedereen te voet of met de fiets naar de winkel, de school of het werk kan. Waar straten echte leefstraten zijn met royale voetpaden, zitbanken, straatbomen, geveltuinen, speelplekken en stadstuintjes. Waar buren de auto’s die ze af en toe nog nodig hebben, onder elkaar delen. Waar tuinen worden samengevoegd. Waar cohousing en zorgwonen de sociale contacten verbeteren. Waar duurzame stroom voor iedereen beschikbaar is. En waar het fijn wonen is voor jong en oud.

Doelstelling
Zet in op kernversterking om open ruimte te vrijwaren

Het versterken van de stads- of dorpskern staat centraal. Hogere bouwdichtheden in het centrum zorgen voor een hogere woonkwaliteit: door de nabijheid kunnen meer verplaatsingen te voet of met de fiets worden afgelegd en zijn we minder afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer krijgt meer kansen en het delen van auto’s wordt rendabeler. Door meer woningen te bouwen in het centrum, wordt de economische basis voor lokale handelszaken versterkt. Door compacter te bouwen, blijft er meer ruimte voor publiek groen en is er meer sociaal contact. Door dichter bij elkaar te bouwen, gaat er minder energie verloren en worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar en betaalbaar. Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt zo mee de basis voor een klimaatneutrale gemeente.

Door in te zetten op kernversterking, wordt open ruimte aan de rand van de gemeente gespaard van nieuwe bebouwing. Die open ruimte hebben we hard nodig, voor natuur en bos, om overtollig regenwater te stockeren of voor korteketenlandbouw.

Hoe bereik je deze doelstelling? Lees het in ons inspiratieboek 'De toekomst in lokale handen' (oktober 2017)