U bent hier

Trajectbegeleiding Gemeenschappelijk ecowonen / samenhuizen

Faciliteer Samenhuizen in uw gemeente/stad

Voor: 
Lokale besturen
Draagt bij aan: 
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, Een modeldienstverlener

Vaak is een gemeenschappelijk eco-woonproject in de gemeente of stad een goed antwoord op de in de beleidsplannen geformuleerde uitdagingen. Veel beleidsplannen streven naar duurzaam wonen en bouwen en naar betaalbare huisvesting. Er wordt gezocht naar middelen om de kernen aantrekkelijker te maken en de samenhang tussen de bewoners te bevorderen. Ook op de agenda: de zorg voor ouderen en de problematiek rond gezinsverdunning. Een gemeenschappelijk woonproject geeft op kleine schaal een antwoord aan de combinatie van deze uitdagingen. Door het positieve effect op een volledige buurt is zo'n project een goede investering voor de gemeente en een antwoord op de vraag van een groeiende groep inwoners. 

Maar hoe kan u de groeiende interesse voor gemeenshappelijk wonen vertalen in een concreet project ? Het vinden van een site, stedenbouwkundige en ecologische voorschriften en andere regelgeving zijn hinderpalen waar initiatiefnemers op botsen. Hier is een cruciale rol weggelegd voor u, de lokale overheden. Als coördinatoren van het woonbeleid houdt u de sleutels in handen om initiatieven tot gemeenschappelijk eco-wonen te laten slagen.

Samenhuizen vzw stelde samen met Dialoog, BBL en 5 lokale besturen een draaiboek op voor een projectoproep "gemeenschappelijk eco-wonen" op grond van de gemeente.

Ook kunnen Samenhuizen vzw u en Dialoog u op maat ondersteunen en begeleiden.

Hoe gaat u aan de slag?

Meer info hierover via sofie@samenhuizen.be.
Samenhuizen vzw
en Dialoog kunnen u op maat ondersteunen en begeleiden.