Agentschap Landbouw en Zeevisserij zoekt beleidsadviseur marktbeleid sectoren zuivel en wijn

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Heb je interesse in het landbouw- of visserijbeleid en draag je graag je steentje bij inzake de ontwikkeling ervan? Dan ben jij de geschikte kandidaat als beleidsadviseur!

Als beleidsadviseur marktbeleid sta je in voor de inhoudelijke opvolging en coördinatie van het markt- en ketenbeleid voor de zuivel- en wijnsector binnen het team markt van de dienst landbouwbeleid en sectoradvies. Je verzamelt en analyseert informatie aangaande je sectoren, op basis waarvan je voorstellen uitwerkt. Deze toets je af met de verschillende belanghebbenden en creëert op deze manier draagvlak rond je beleidsvoorstellen. Op die manier waak je ook over de implementeerbaarheid ervan. 

Je neemt deel aan overleg (o.a. met andere overheidsdiensten, de sector, …) en bekijkt beleidsmatige voorstellen van anderen die gelinkt zijn aan je eigen beleidsthema(‘s). Je neemt deel aan de Europese beheerscomités en je zorgt er ook voor dat de (inter)nationale beleid- en besluitvorming in relatie tot de zuivel- en wijnsector maximaal rekening houdt met politiek gedragen standpunten en beleidsbeslissingen genomen door Vlaamse beleidsmakers.

Als beleidsadviseur ben je een belangrijk fundament in onze organisatie en denk je vanuit je eigen ervaringen en expertise mee na over de toekomst van je beleidsthema(‘s). Je neemt deel aan werkgroepen en bent het klankbord voor je collega’s. Je neemt autonoom je verantwoordelijkheden op, volgt evoluties ter zake op en bouwt je kennis over je eigen beleidshema(’s) verder op.

Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.

Als organisatie zetten we maximaal in op een goede start van onze nieuwe collega’s. Naast een onboardingstraject word je tijdens je inwerkperiode bijgestaan door een meter/peter en een mentor, die je onze organisatie beter leren kennen. Na het onboardingstraject blijven we inzetten op continue kennisontwikkeling en kennisdeling. Gedurende je loopbaan besteden we steeds aandacht aan je welzijn. Daarnaast zetten we ook in op hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.