Arktos vzw zoekt Stafmedewerker Beleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Arktos vzw zoekt Stafmedewerker Beleid

Geplaatst door
hvansintjan
Voltijds
Betaalde job
Leuven
Solliciteren tot: 
20/10/2019

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we de kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst.

Want het kan wél!

Functieomschrijving

 • Je bent stafmedewerker op onze coördinatiedienst en staat mee in voor het scheppen van de noodzakelijke en gewenste voorwaarden voor het uitvoeren van onze missie.
 • Je werkt zowel beleidsvoorbereidend, adviserend als innoverend.
 • Je bent verantwoordelijk voor volgende thema’s:
 • Beleid:
  • Je werkt, in nauwe samenwerking met de algemene directeur, de beleidsplanning van de organisatie uit en volgt deze op.  Je stemt hierbij de beleidsprioriteiten op elkaar af.
  • Je volgt de diverse beleidsorganen op, en staat in voor de agendaplanning, - opmaak en de verslaggeving hiervan.
  • Je legt de link tussen de regionale ontwikkelingen en de beleidsplanning en rapportering op organisatieniveau. 
 • Projecten en dossiers (samen met de stafmedewerker Kwaliteit):
  • Je houdt, binnen de sectoren waar Arktos actief is, scherp in de gaten wat de projectopportuniteiten zijn.
  • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en schrijven van (subsidie)dossiers en projectdossiers.
  • Je overlegt i.k.v. concrete project- en dossieropbouw met collega’s en partnerorganisaties.
 • Je bouwt een stevig intern en extern netwerk uit om deze thema’s verder vorm en inhoud te geven.
 • Je stuurt projecten en werkgroepen op organisatieniveau aan.
 • Je denkt mee na over en schrijft mee aan beleidsnota’s, jaarverslagen, enzovoort.
 • Je neemt deel aan interne werkgroepen en vergaderingen op het niveau van de coördinatiedienst, regio’s en organisatie.
 • Je vertegenwoordigt Arktos én onze doelgroepen binnen verschillende netwerken en platforms op Vlaams niveau.
 • Je besteedt zorg aan een snelle en correcte dienstverlening, zowel naar onze eigen medewerkers en regio’s als naar externe contacten.
 • Je rapporteert aan de algemene directeur en werkt nauw samen met de andere stafmedewerkers en collega’s uit de verschillende regio’s.

Profiel

 • Je herkent jezelf in onze missie (kern, tools en DNA).
 • Je houdt van beleidswerk.
 • Je kan visie ontwikkelen en deze in de praktijk brengen.
 • Je werkt planmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht.
 • Je kan snel schakelen tussen uiteenlopende taken.
 • Je begrijpt hoe netwerken tot stand komen en kan deze zelf uitbouwen en regisseren.
 • Je kan mensen motiveren, inspireren en aansturen.
 • De financiële kant van projectplanning en -rapportering schrikt je niet af.
 • Je beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands. Bovendien durf je te communiceren in andere talen (Frans, Engels).
 • Je beweegt je vlot in een complexe organisatie en je voelt je betrokken bij de organisatie in de breedte.
 • Je kan collega’s en teams inspireren en motiveren.
 • Je wil mee nadenken over en werken aan de toekomst van Arktos.
 • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen doorheen Vlaanderen.

 
Aanbod

 • een gevarieerde job in een dynamische en uitdagende werkomgeving;
 • een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling;
 • een rijke leeromgeving met veel ruimte tot initiatief nemen;
 • ruime professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • een enthousiast en professioneel team;
 • verloningspakket paritair comité 329 barema B1a inclusief 13de maand en forfaitaire onkostenvergoeding;
 • startdatum: zo snel mogelijk
 • standplaats: Leuven (een brede mobiliteit is echter vereist)

Selectieprocedure

 • Voor meer informatie kan je via mail terecht bij onze algemeen directeur Ellen Goovaerts (egoovaerts@arktos.be).
 • Solliciteren kan tot en met 20 oktober 2019 via het Arktos sollicitatieformulier op https://arktos.be/nl/solliciteren/stafmedewerkerbeleid.
 • De procedure bestaat uit:
  • na uitnodiging, een rondetafelgesprek en een eerste selectiegesprek op 25 oktober  2019 van 9u tot 13u.
  • na uitnodiging, een tweede selectiegesprek voorafgegaan door een korte presentatie (n.a.v. een opdracht) op 6 november 2019  van 9u tot 13u.
  • na uitnodiging, mogelijk een (extern) assessment

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.