BBA zoekt Studenten/Vrijwilligers om projecten voor de BBA te verzamelen

Vrijwillige job Stage Voltijds Deeltijds
België
Solliciteren tot

De Belgian Biodiversity Alliance (BBA) wil de Belgische samenleving op een concrete manier mobiliseren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit in België en daarbuiten, en via vrijwillige verbintenissen bijdragen aan een natuur-positieve en veerkrachtige samenleving.

België is een dichtbevolkt en sterk verstedelijkt land, met beperkte en versnipperde open ruimtes tussen uitgestrekte stedelijke gebieden en peri-urbane gebieden met een lage dichtheid. Ze heeft ook een grote ecologische voetafdruk vanwege zijn specifieke productie- en consumptiepatronen, grote invoer-, uitvoer- en doorvoervolumes. Om haar bijdrage aan de biodiversiteitsdoelstellingen te optimaliseren, zowel in België als in het buitenland, zal de BBA focussen op twee overkoepelende doelstellingen die deze specifieke Belgische uitdagingen aanpakken.

Elk doelstelling is verder onderverdeeld in 10 gekwantificeerde objectieven om vast te leggen wat er op de grond gebeurt. De bedoeling is om zoveel mogelijk initiatieven vast te leggen die bijdragen aan deze 10 doelstellingen en om zo via de BBA te laten zien wat de samenleving als geheel reeds doet om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en ons eigen leven te verbeteren. Zo kunnen de beste voorbeelden worden getoond en kunnen anderen worden geïnspireerd om zelf actie te ondernemen.

Gezocht: studenten/vrijwilligers om de BBA te versterken met projecten van hoge kwaliteit

Hoewel er veel belangstelling is voor de BBA, dienen nog maar weinig organisaties projecten in en om dit proces te versnellen, wil het BBA-secretariaat graag actief contact opnemen met succesvolle projecten en deze verzamelen voor de website. Dit zou het mogelijk maken om een beweging te creëren en het volledige potentieel van de BBA te ontsluiten.

Het is de bedoeling om voor elk van de tien doelstellingen van de BBA tien nieuwe projecten te verzamelen om op de website te presenteren. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar studenten/vrijwilligers die kunnen helpen bij het verzamelen en publiceren van die projecten.

De hoofdtaak van deze opdracht is om via terreinbezoeken bij de projecten de nodige gegevens te verzamelen op basis van een vragenlijst, als volgt:

  • Bezoek een aantal voorgeselecteerde projecten en verzamel aan de hand van een vragenlijst de nodige informatie voor de projecten. Deze bezoeken zullen aan beide zijden van de taalgrens moeten plaatsvinden om het hele Belgische grondgebied adequaat te weerspiegelen.
  • Elke student krijgt een lijst met mogelijke projecten die bijdragen aan een specifieke BBA-doelstelling samen met een lijst met vragen. Dit kan in een bepaald gebied gebeuren om de reistijd van de student/vrijwilliger te beperken.

De verzamelde informatie moet op de BBA-website worden geplaatst en idealiter zouden de studenten/ vrijwilligers ons daarbij kunnen helpen. Tutorials zullen worden verstrekt om dit werk te ondersteunen en er zijn geen specifieke vaardigheden vereist, hoewel bekendheid met websites nuttig is.

Profiel van de studenten/vrijwilligers

  • Extraverte persoonlijkheden die zelfstandig kunnen werken en zich op hun gemak voelen bij het benaderen van verschillende projecten
  • Een hart voor de natuur is een pluspunt
  • Mobiel en beschikbaar om een ​​select aantal projecten autonoom op te volgen
  • Betrokkenheid kan voor korte of langere tijd zijn, afhankelijk van interesse en beschikbaarheid.
  • Optioneel: Enige bekendheid met websitebeheer is zeer welkom