Beweging.net zoekt Secretaris met provinciale opdracht Vlaams-Brabant & Brussel | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Beweging.net zoekt Secretaris met provinciale opdracht Vlaams-Brabant & Brussel

Geplaatst door
julie.berden@beweging.net
Voltijds
Betaalde job
Vlaams Brabant & Brussel
julie [dot] berden [at] beweging [dot] net
Solliciteren tot: 
15/03/2019

Beweging.net werft een secretaris aan met een provinciale opdracht die de vrijwilligers, de partnerorganisaties en de staf laat samenwerken om de maatschappelijke doelstellingen en opdrachten van beweging.net maximaal te realiseren. Die drie opdrachten zijn het faciliteren van het (open) netwerk, beleidsbeïnvloeding en dienstverlening, en dit afgestemd op de specificiteit van Vlaams-Brabant en Brussel Metropool.

Als secretaris ben je de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse werking. Je zorgt mee voor alle middelen (menselijk, financieel en materieel) die nodig zijn om onze doelstellingen en opdrachten te realiseren. Je doet dat in samenwerking met de ploeg, bestuursvrijwilligers en partners en ontwikkelt met hen de nodige strategieën en acties om daartoe te komen. Door een sterk coachend en verbindend leiderschap versterk je medewerkers, mandatarissen en vrijwilligers en stimuleer je maximale verbindingen tussen hen.

Je bent verantwoordelijk voor een provinciale werking die bestaat uit twee regio’s, namelijk Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde. Je begeleidt mee het transitieproces naar een sterke en slagkrachtige provinciale werking en helpt de eigenheid en specificiteit van de verschillende regio’s met de unieke koppeling tussen Brussel en de Vlaamse rand mee te bewaken.

Je maakt deel uit van de nationale werking van beweging.net. Je werkt goed samen met de nationale staf en diensten, overlegt geregeld met collega-secretarissen uit andere provincies, de partnerorganisaties en politieke mandatarissen binnen de provincie. Je bent een draaischijf tussen de nationale en provinciale werking. Je opereert steeds binnen de beschikbare kaders, structuren en budgetten.

Via onderstaand deeltaken werkt de provinciaal secretaris mee aan het realiseren van de missie en visie van beweging.net.

Takenpakket

a)  Inhoudelijke en strategische sturing

De secretaris ontwikkelt een vernieuwende en gepaste beleidsvisie en strategie voor de komende jaren.

 • Je stelt een “ontwerp provinciaal (meer)jaarplan” op en bespreekt dit met de provinciale en nationale bestuursorganen.
 • Je zoekt in samenwerking met de medewerkers naar aanvullende middelen.
 • Je volgt binnen het team de initiatie, opvolging en afsluiting van projecten op.
 • Je speelt in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en benut toekomstperspectieven.
 • Je bewaakt de inhoudelijke standpunten van beweging.net in de provincie en bouwt ze verder uit met de staf, partners en vrijwilligers wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Voor Brussel Metropool werk je hiervoor in tandem met de coördinator Brussel. 
 • Je geeft een gezicht aan beweging.net in Vlaams-Brabant.

b)  Management en beheer

De secretaris coördineert en coacht de medewerkers in de provinciale werking en hanteert daarbij een verbindend en coachend leiderschap. Het engagement en je aanwezigheid wordt evenwichtig verdeeld over de twee regio’s. Je coördineert en ondersteunt de regionale stuurgroepen en fora.

 • Je bewaakt de middelen opdat de organisatie haar (meer)jarenplanning kan uitvoeren.
 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het financieel, juridisch en administratief beheer.
 • Je coacht en begeleidt de medewerkers en implementeert het nationale VTO-beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de selectie en aanwerving van medewerkers volgens de nationale procedures. Je verzorgt de functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de communicatiestrategie en voor de uitvoering ervan.

De secretaris beheert de provinciale middelen

 • Je beheert de provinciale activa van de verschillende entiteiten. Voor de activa die behoren tot afzonderlijke entiteiten, doe je dat als bestuurder van deze entiteit.
 • Je gaat samen met de provinciaal voorzitter verbintenissen aan namens vzw Beweging en dat binnen de budgettaire afspraken.
 • Je respecteert als bestuurder de regels, procedures en rapporteringsafspraken naar vzw Beweging die gelden voor de afzonderlijke entiteiten.

c)  Netwerken

De secretaris beheert en voedt het sociaal en politiek netwerk van de provincie, met aandacht voor de verschillende regio’s.

 • Je werkt samen met de partnerorganisaties en verkent opportuniteiten voor externe partnerschappen.
 • Je neemt initiatief en coördineert activiteiten in overleg met de partnerorganisaties.
 • Je bent aanwezig in het maatschappelijk en politiek veld in de provincie en vertegenwoordigt beweging.net in diverse provinciale bestuursfuncties en/of gemeentelijke commissies.
 • Je coördineert de beleidsbeïnvloeding in de provincie. Je hebt daarbij bijzondere aandacht voor de provinciale structuren en mandatarissen, de stedelijke gebieden en de gemeentes in de provincie.  Voor de beleidsbeïnvloeding in Brussel Metropool stem je af met de coördinator Brussel.
 • Je onderhoudt contacten met erkende en potentiële mandatarissen. In Brussel kan je daarvoor rekenen op de coördinator Brussel. In Vlaams-Brabant kan je daarvoor rekenen op de stafmedewerkers die lokale bewegingsvormen opvolgen.
 • Je coördineert de vormingsinitiatieven via de politieke en sociale academie.
 • Je coördineert de dienstverlening ten behoeve van de partnerorganisaties en het bredere netwerk binnen de non-profit en de sociale economie.
 • Je neemt mandaten op in bestuursorganen van verbonden entiteiten, alsook inzake patrimoniumbeheer, waarbij je  als bestuurder verantwoordelijkheden zal opnemen inzake het dagelijkse bestuur van deze entiteiten en leiding zal geven aan het personeel van deze entiteiten.
 • Je neemt bestuursmandaten op in verenigingen en bedrijven die relevante activiteiten ontwikkelen voor het maatschappelijk doel van de vzw Beweging en de missie van beweging.net.

Profiel

 • Je hebt een beargumenteerbaar relevant diploma, minstens van een bachelor niveau. of  gelijkwaardig door ervaring ;
 • Je bent een netwerker, je kan verbindend leidinggeven en je bent een krak in samenwerken;
 • Je hebt ervaring inzake personeels- en vrijwilligersbeleid en weet als geen ander een team van medewerkers en vrijwilligers te vormen, te coachen en te motiveren;
 • Je hebt visie en kan strategisch denken en handelen. Je hebt ervaring inzake jaar- en meerjarenplanning en budgettering;
 • Je hebt een netwerk in Vlaams-Brabantse gemeentes, middenveld en/of politiek.
 • Je hebt kennis van de Brusselse politiek en netwerken, of je wilt je die kennis eigen maken;
 • Je hebt ervaring met het beheer van een vzw;
 • Je hebt ervaring met het financieel beheer van een organisatie;
 • Ervaring met beweging.net en/of haar partnerorganisaties is een pluspunt;
 • Je werkt zelfstandig en bent bereid tot avond- en weekendwerk.
 • Je bent woonachtig in Vlaams-Brabant of Brussel

Aanbod

Beweging.net biedt je een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je ervaring, aangevuld met diverse voordelen zoals onder andere groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.  Je kan werken in een professionele omgeving en in een maatschappelijk belangrijke sector waarin je ruimte hebt om eigen initiatieven te nemen en je persoonlijk te ontwikkelen.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar Julie Berden (julie.berden@beweging.net) en dat ten laatste op 15 maart 2019.

De selectieprocedure bestaat uit een screening van cv en motivatiebrief. Vervolgens zullen er gesprekken en een schriftelijke proef plaatsvinden.

De Groep Beweging streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.