Bond Beter Leefmilieu zoekt Beleidsexpert industrieel milieubeleid

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Benjamin Clarysse
02 282 17 44
Solliciteren tot

Mail je kandidatuur ten laatste op 4 september 2022 naar solliciteren@bblv.be 

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers willen we de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. 

 

Wil jij ijveren voor een gespierd industrieel milieubeleid? De vergunningsprocedures versterken en zorgen voor een betere monitoring en handhaving? Het voorzorgsprincipe in ere herstellen? Solliciteer dan nu voor de functie Beleidsexpert industrieel milieubeleid.

 

Wat ga je bij ons doen?

Je inspireert beleidsmakers om te werken aan een Vlaams industrieel beleid dat milieu en gezondheid voorop stelt. Geen milieuvergunningen meer op maat van economische haalbaarheid, wel op maat van de milieugebruiksruimte. Welke emissies kan het milieu aan, zodat de balans tussen industrie en maatschappij terug hersteld kan worden

Je gaat bij ons aan de slag rond volgende thema’s:

 • Je maakt een evaluatie van het huidige milieuvergunningenbeleid en het milieueffectenrapport. Je brengt het voorzorgsbeginsel en preventiebeginsel in het debat. 
 • Je maakt een link met het bodem-, lucht- en waterbeleid. 
 • Je gaat op zoek naar manieren om een duurzame, circulaire en hernieuwbare industrie in Vlaanderen te ontwikkelen. 
 • Je volgt verschillende BBT-studies op met een focus rond milieukwaliteit. Je pleit voor een imissiebenadering en de opname van circulaire en koolstofneutrale technologieën.
 • Je gaat de  strijd aan tegen microplastics en plastic nurdles en pleit er voor dat enkel noodzakelijke plastics worden geproduceerd en veilig kunnen worden opgenomen. 
 • Je werkt voorstellen uit om de handhaving te versterken, zowel op vlak van personeel als op vlak van instrumenten voor handhaving. 
 • Je volgt het concrete dossier van de PFOS vervuiling in Zwijndrecht/Antwerpen op. Je hoofddoelen zijn het verzekeren van een geïntegreerd saneringsplan voor zowel de Oosterweelwerfzone als de wijde omgeving, het hanteren van scherpe bodemsaneringsnormen en het verzekeren van het principe van de vervuiler betaalt.
 • Je volgt de relevante Europese beleidsdossiers (REACH, Restriction of Hazardous Substances, Industrial Emissions Directive, Chemicals Strategy for Sustainability op en weegt op de posities van de Vlaamse en Belgische posities en die van de Vlaamse Europarlementsleden.

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen, zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau. 
 • Je neemt voor jouw thema’s deel aan de Vlaamse Minaraad en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO). 
 • Je vertolkt de stem van Bond Beter Leefmilieu in het maatschappelijk debat, geeft presentaties, treedt in gesprek met andere actoren en staat de media te woord. 
 • Je stemt af met je netwerk van middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zodat jullie met gebundelde krachten kunnen bouwen aan een duurzaam industrieel beleid.

Met wie zal je samenwerken?

Als Beleidsexpert industrieel milieubeleid maak je deel uit van een enthousiast team van beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn de Beleidsexpert circulaire economie en industrie en de Beleidsexpert Ruimte. Samen met hen denk je nieuwe projecten of activiteiten uit.

Je krijgt daarnaast professionele ondersteuning van het communicatie- & marketingteam en het ondersteunende team. Samen met het netwerkteam houd je contact met onze leden rond jouw thema. 

Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, en onze visie op de industriële transitie vind je op onze website www.bondbeterleefmilieu.be.

 

Herken jij je in dit profiel?

 • We zoeken een sociale, ondernemende collega die sterk is in strategisch denken en visievorming. Je kan deze visie ook constructief verdedigen tijdens onderhandelingen en debatten. 
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat linken te leggen met je eigen werk.
 • Je hebt inhoudelijke kennis over het thema industrie en/of het milieuvergunningenbeleid in Vlaanderen.
 • Je bent vertrouwd met het politieke besluitvormingsproces op Vlaams, federaal of Europees niveau. 
 • Je kan snel de essentie halen uit (soms wel lijvige) beleidsdossiers of studies. 
 • Je zet samenwerkingsverbanden of processen op waarbij meerdere actoren (zoals bv milieuverenigingen, burgercoöperaties, gezondheidsorganisaties) betrokken zijn. 
 • Je beschikt over een vlotte pen waarmee je opiniestukken op papier zet, en aarzelt ook niet om een groep toe te spreken of in dialoog te gaan met beleidsmakers.  
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt, maar ook zelfstandig taken kan uitvoeren. 
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en kan de prioriteit van de bijzaak scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.

Extra pluspunten

De volgende competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen. 

 • Je hebt inzicht in of ervaring met economische processen. 

 

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 2.909 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.604 bruto.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van bruisend Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,24/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen op vrijdagen na feestdagen op donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 

 

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op 4 september 2022 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Beleidsexpert industrieel milieubeleid. 

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 9 en 13 september. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op het kantoor van BBL op vrijdag 23 september.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via benjamin.clarysse@bblv.be of 02 282 17 44.

BBL wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking ... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar solliciteren@bblv.be of bel naar BBL op 02 282 17 20.