Bond Beter Leefmilieu zoekt Beleidsmedewerker Energie en Industriële transitie

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Benjamin Clarysse
Solliciteren tot

(100% contract bepaalde duur t.e.m. 30/06/2021 - mogelijks verlengbaar) 

Functie 

Situering. Onze beleidswerking richt zich op het voeden en beïnvloeden van het maatschappelijk debat, de beleidsmakers en de maatschappelijke actoren, waaronder ook de eigen lidorganisaties. We kiezen voor een domeinoverschrijdende aanpak. Via constructieve interactie met  sociaaleconomische en politieke actoren formuleert BBL een consistente visie op ecologische vraagstukken en de transitie naar een duurzame economie en samenleving. We werken waar mogelijk projectmatig en sluiten tijdelijke of structurele samenwerkingsverbanden af. We hanteren een proactieve communicatiestrategie en zorgen voor een grote aanwezigheid in de media.

Inhoudelijke focus.

Bond Beter leefmilieu streeft naar een koolstofneutraal energiesysteem met bijna 100% hernieuwbare energie in Europa. Dat systeem voorziet de samenleving in de toekomst van zekere en betaalbare energie. BBL ijvert momenteel prioritair voor de snelle groei van wind en zonne-energie, de vergroening van de warmtevraag, de uitbouw van een slim en flexibel elektriciteitsnet, de integratie van elektrisch transport in het net, een sterk energiebesparingsbeleid en de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire industrie.

Beleidsmedewerker energie en industriële transitie: Je neemt een actieve rol op in de verschillende overleg- en adviesfora rond het thema energie, zowel tussen middenveldorganisaties, met bedrijven als met de overheid. Je volgt de relevante wetgeving en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. Meer specifiek hou je je bezig met nieuwe aandachtspunten in het energiedebat en -beleid zoals versterking van de energienetwerken, sectorkoppeling, studies voor een koolstofneutraal energiesysteem, industriële transitie, waterstof en de snelle uitbouw van hernieuwbare energie binnen én buiten de landsgrenzen. Concreet zal je samen met collega’s werken op projecten rond de uitbouw van het elektriciteitsnet, de industriële transitie en de hervorming van de instrumenten in het klimaatbeleid.

Resultaatsgebieden 

 • De strategische beleidsdoelstellingen voor energie realiseren door middel van een coherente lobbystrategie. Meewerken aan het uitdenken en uitvoeren van projecten die het thema energie en industriële transitie ondersteunen. Hiervoor werk je samen met je beleidscoördinator en je collega’s uit de beleids-, projecten- en bewegingswerking.
 • Uitbouwen en inzetten van netwerken zowel met doelgroepen als met partners in het realiseren van onze doelstellingen (bv. het opzetten van samenwerkingsverbanden en projecten).
 • Verwerven van inhoudelijke kennis en inzichten in de maatschappelijke politieke context en ontwikkelingen m.b.t. de eigen thema’s.
 • Inzetten van de juiste mix van beleidsbeïnvloedende instrumenten, zoals het formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen, onderhandelen met betrokken actoren, inhoudelijke ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van beleids- of bewegingsgerichte projecten en campagnes, perswerk
 • Op een geloofwaardige manier stofferen en beïnvloeden van het maatschappelijk debat door een permanente dialoog met de publieke opinie.

Plaats van de functie binnen de organisatie

Je maakt deel uit van het transitieteam van BBL en rapporteert aan de beleidscoördinator. Daarnaast ben je een belangrijke schakel binnen het themateam energie, dat projecten en campagnes rond het thema ontwikkelt en uitvoert. 

Profiel

 • Je bezit bij voorkeur een universitair of gelijkgesteld diploma. Relevante werkervaring is een vereiste. 
 • Je bent geboeid door en gemotiveerd voor de bescherming van het leefmilieu en de uitbouw van een koolstofneutraal energiesysteem.
 • Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of processen waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
 • Vanuit je interesse en ervaring en eventueel opleidingsachtergrond ben je in staat om de nodige actuele kennis te beheersen over jouw domein en deze op een strategische manier in te zetten bij beleidsbeïnvloeding
 • Kennis van beleid en regelgeving op gebied van hernieuwbare energie, industrie, energienetwerken, klimaat,.. is een pluspunt.
 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij regionale, federale en Europese overheden is een pluspunt.
 • Jouw inzicht in of ervaring met economische processen en actoren geldt ook als een pluspunt.

Competenties

 • Je bent sterk in visievorming, strategisch denken, analyse van politieke/maatschappelijke posities. Je bent sterk in onderhandelen en netwerking.
 • Je kunt op onafhankelijke wijze resultaatgericht werken. 
 • Je hebt de nodige communicatieve vaardigheden, zowel in rechtstreekse contacten, groepsbijeenkomsten als via schriftelijke communicatie. Je beschikt over een vlotte pen en hebt het nodige synthesevermogen.
 • Je beschikt over een gezonde groepsgeest, weet meerwaarde te halen uit het werken met een multidisciplinair team, je neemt initiatief, je kan planmatig en zelfstandig werken en je bent flexibel van aard. Je hebt organisatietalent. 
 • Je bent een echte teamwerker die erin slaagt om mensen vanuit verschillende functionele rollen te laten samenwerken. 
 • Je bent stressbestendig.

Ons Aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling contract bepaalde duur t.e.m. 30/06/2021 - mogelijks verlengbaar.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • De hoogte van het voltijds bruto jaarloon is afhankelijk van relevante ervaring (+/- 33.000 euro bruto/jaar bij 1 jaar barema-anciënniteit; 35.500 euro bruto/jaar bij 5 jaar barema-anciënniteit; 40.000 euro bruto/jaar bij 10 jaar barema-anciënniteit), gratis woonwerkvervoer (NMBS), fietsvergoeding, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren.
 • 2 à 3 dagen thuiswerk, 1 à 2 dagen op kantoor: werkregime gedurende Corona epidemie.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Heb je interesse, gelieve ten laatste op 25/10/2020 jouw motivatiebrief en CV als bijlage te verzenden naar solliciteren@bblv.be ter attentie van Benjamin Clarysse. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat je solliciteert voor de functie beleidsmedewerker Energie en Industriële transitie. 

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een proef en sollicitatiegesprek. De proef kan van op afstand worden afgelegd op 28 of 29/10/2020. Het gesprek vindt plaats op 6/11/2020 in de kantoren van Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47, Brussel. De kandidaten die niet weerhouden zijn voor het gesprek ontvangen pas na de aanwerving meer nieuws.