Bond Beter Leefmilieu zoekt Netwerkmedewerker Beleid

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Nik Meeusen
02 282.17.41
Solliciteren tot

Onze missie

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen woont, werkt, consumeert en zich verplaatst zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsmissie

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privé-ambities.

We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

Wie is BBL?

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. 

Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendien zetten we ook projecten en campagnes op poten, om die transitie in de praktijk waar te maken.

Jaarlijks zet BBL met een dertigtal medewerkers tientallen projecten en campagnes op: onze jaarlijkse netwerkdag Connect2Change, ons platform rond duurzaam bouwen en verbouwen Ecobouwers, ons netwerk Gemeente voor de Toekomst,... En we doen dit samen met andere koplopers binnen en buiten de natuur- en milieusector.

Kortom, we bundelen de krachten om nu de juiste keuzes te maken. Voor de toekomst. 

Word jij een spilfiguur in ons netwerk van honderden organisaties?

Als netwerkmedewerker heb jij een essentiële rol binnen BBL: je ondersteunt en versterkt de organisaties waarmee we samenwerken, in het bijzonder zij die aangesloten zijn bij BBL als federatie van natuur- en milieuverenigingen. Centraal in je werk staan steeds de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Je behoort tot het netwerkteam, dat bestaat uit vier medewerkers en rapporteert aan de coördinator van het netwerkteam. Wekelijks sluit je aan bij het beleidsteam waar je nauw mee samenwerkt. Verder werk je geregeld samen met de dertig andere collega’s van BBL.

Ben je klaar om de link te leggen tussen onze beleidswerking en ons netwerk van natuur- en milieuorganisaties? Heb je zin om met hen inhoudelijke thema’s aan te scherpen? Ben je enthousiast en ondernemend, en durf je innovatief te denken? Dan zijn we naar jou op zoek!

Jouw takenpakket

 • Je legt de link tussen ons netwerk van organisaties en de beleidswerking van BBL. Je gaat hiervoor actief op zoek naar inhoudelijke opportuniteiten om met de natuur- en milieuorganisatis in Vlaanderen mee aan de slag te gaan. Je signaleert opportuniteiten en zet hier trajecten, denkoefeningen of begeleidingen rond op. 
 • Je faciliteert overleg en uitwisseling tussen organisaties in ons netwerk gericht op gemeenschappelijke standpuntbepaling, met oog voor de belangen van de verschillende organisaties. Zo werk je mee aan de positionering van BBL en de sector en kunnen we met gedragen voorstellen naar het beleid stappen. 
 • Je zet jaarlijks een thematische campagne op met ons netwerk van organisaties. De campagnes zijn een belangrijk instrument om burgers te informeren of om hun stem luider te laten klinken. Daarnaast begeleid je andere organisaties om hun campagnes sterker te maken.
 • Je organiseert samen met je collega’s evenementen, waaronder ons jaarlijkse netwerkevent Connect2Change. Met deze inhoudelijke netwerkdag brengen we honderden organisaties, overheden en bedrijven bij elkaar om de transitieuitdagingen aan te pakken. Met Connect2Change versterken we de kracht, stem en visie van de milieusector binnen de maatschappij. 
 • Je vertaalt cruciale beleidsdossiers en standpunten via laagdrempelige communicatie voor de organisaties in ons netwerk. Je verspreidt deze dossiers via onze website en nieuwsbrief. Je denkt na hoe je abstracte thema’s en strategie in bruikbare tools voor de dagelijkse werking van de organisaties in ons netwerk kan omzetten. Door jou kan de milieubeweging informatie met elkaar uitwisselen en een gemeenschappelijke visie ontwikkelen.
 • Je neemt een evenwichtig aantal administratieve en algemene taken op binnen het team (ledenbeheer, algemene vragen van onze leden, organisatie van workshops rond verschillende thema’s, deelname aan vergaderingen binnen het netwerk, schrijven van nieuwsbrief).  

Jouw profiel en competenties

 • Je houdt van het uitbouwen van relaties en het smeden van nieuwe samenwerkingen met een breed arsenaal aan organisaties.
 • Je legt vlot contacten, neemt initiatief en straalt enthousiasme uit.
 • Je hebt interesse in de grote lijnen van beleidsbeïnvloeding.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van groepen en organisaties naar het behalen van meer resultaten op het terrein. 
 • Je kan strategische en inhoudelijke oefeningen vanuit helicopterperspectief bekijken.
 • Je hebt goede praktische en coördinerende vaardigheden.
 • Je bezit basiskennis over duurzaamheidsthema’s.
 • Je werkt proactief, betrekt anderen en organiseert je eigen werk op een planmatige, nauwgezette en effectieve wijze.
 • Je werktaal is Nederlands. Een vlotte pen is een pluspunt.
 • Je deelt informatie binnen het team, leeft afspraken na en overlegt om tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Je bent bereid om bij te leren en staat open voor feedback van anderen.
 • Je bent in staat om in een flexibele en uitdagende omgeving te werken.

Ons aanbod

 • Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Voltijds uurrooster van 35 uur.
 • De hoogte van het jaarloon bij een voltijdse tewerkstelling is afhankelijk van relevante ervaring (+/- 37.000 euro bruto/jaar bij 1 jaar barema-anciënniteit; +/- 41.000  euro bruto/jaar bij 5 jaar barema-anciënniteit; +/- 46.000 euro bruto/jaar bij 10 jaar barema-anciënniteit). 
 • 100% terugbetaald woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fietsvergoeding).
 • Extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 
 • We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, handicap, etniciteit of nationaliteit. We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op 16 mei 2021 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Netwerkmedewerker beleid. 

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die van op afstand kan worden afgelegd van 20 t.e.m. 24 mei. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het online gesprek, wordt verwacht op 2 juni 2021.

Voor meer inlichtingen over deze vacature, kan je contact opnemen met Nik Meeusen, coördinator netwerk: 02 282.17.41 of nik.meeusen@bblv.be.