Bond Beter Leefmilieu zoekt Projectmanager Duurzaam bouwen en energie

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Jurgen Naets
02 282 19 42
Solliciteren tot

Mail je kandidatuur ten laatste op 5 september 2022 naar solliciteren@bblv.be 

 

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers willen we de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. 

 

Wil jij meebouwen aan een duurzame bouwwereld? Ben je geÏnteresseerd in circulair bouwen, groene warmte en hernieuwbare energie? Solliciteer dan nu voor de functie Projectmanager Duurzaam bouwen en energie.

 

Wat ga je bij ons doen?

 • Je inspireert (ver)bouwers, de bouwsector en beleidsmakers om de omslag te maken naar meer duurzaam (ver)bouwen. Je stimuleert ook innovaties zoals circulair bouwen, fossielvrij verwarmen en hernieuwbare energie.
 • Hoe doe je dat? Door projecten of processen op te zetten waarbij meerdere partners betrokken zijn, zoals lokale besturen, milieuorganisaties, bedrijven of kennisinstellingen. 
 • Je legt steevast de focus op de voordelen en kansen van duurzaam (ver)bouwen en hernieuwbare energie, voor zowel de consument, het leefmilieu als de economie.

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je organiseert workshops, webinars, projectbezoeken, studiedagen.
 • Enkele van de projecten, waar jij de motor van bent, zijn:
  • Ecobouwers.be,  het centrale informatiepunt voor mensen die duurzaam en energiezuinig willen (ver)bouwen. Met informatieve artikels, inspirerende getuigenissen, bezoekdagen en een handig forum.
  • C-adviseurs, een project in samenwerking met de provinciale steunpunten ‘duurzaam bouwen en wonen’ en ‘Vibe’ om bouwadvies voor particulieren een meer circulaire insteek te geven.  
  • Energiefitsessies: laagdrempelige informatiesessies voor burgers om energie en euro’s te besparen. 
 • Je beheert verschillende processtappen, van projectontwikkeling tot -evaluatie, volgens vastgelegde interne procedures met de bedoeling om op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier het project te realiseren.
 • Je maakt de begroting en beheert het budget en de output van het project.
 • Je ontwikkelt en vraagt nieuwe projecten aan teneinde onze doelstellingen te behalen.
 • Je gaat in overleg met doelgroepen, stakeholders en het ruime netwerk van BBL met als doel een maximale betrokkenheid te genereren en voeling te houden met hun behoeften.
 • Je bouwt een netwerk van contacten uit en weet de meest geschikte partners (organisaties uit ons netwerk, bedrijven, lokale overheden,...) op de juiste manier te betrekken bij projectontwikkeling en -uitvoering.

Met wie zal je samenwerken?

Als Projectmanager Duurzaam bouwen en energie maak je deel uit van een enthousiast team van beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn je teamleden van het team “gebouwen en gebouwde omgeving”: de beleidsexpert ruimtelijke ordening en stedenbouw; de beleidsexpert renovatiebeleid en groene warmte. Daarnaast heb je ook duidelijke raakpunten met de beleidsexpert energie als het gaat over de opwekking van hernieuwbare energie voor particulieren en met de beleidsexpert industrie en circulaire economie over circulair bouwen. Samen met hen denk je nieuwe projecten of activiteiten uit.

Je krijgt daarnaast professionele ondersteuning van het communicatie- & marketingteam en het ondersteunende team. Samen met het netwerkteam houd je contact met onze leden rond jouw thema. 

Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, en onze visie op gebouwen en bebouwde omgeving, en op energie vind je op onze website www.bondbeterleefmilieu.be.

 

Herken jij je in dit profiel?

 • Je bent goed in projectmanagement: van voorbereiding over uitvoering tot evaluatie. Je weet dat afgebakende doelstellingen, heldere afspraken, timing en budgetbeheer cruciaal zijn om van een project een succes te maken.
 • Je bent op de hoogte van trends rond duurzaam (ver)bouwen en energie en van de relatie met milieu, klimaat en gezondheid. Bovendien kan je binnen die trends opportuniteiten voor je eigen projecten spotten.
 • Je hebt ook een bredere interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat linken te leggen met je eigen werk.
 • Je bent een sociale, ondernemende collega die sterk is in netwerken en vertrouwensrelaties opbouwen. Je kan samenwerkingen opzetten en onderhouden met diverse stakeholders zoals bouwheren, architecten, lokale besturen, bedrijfsleven, enz.
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt, maar ook zelfstandig taken kan uitvoeren. 
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en de prioriteit van de bijzaak te scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.
 • Je beschikt over een vlotte pen. 
 • Je denkt oplossingsgericht en zet graag nieuwe initiatieven op. 

Extra pluspunten

De volgende ervaring of competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen. 

 • Ervaring in de bouwsector en projectontwikkeling.
 • Je communiceert vlot met bedrijven en spreekt hun taal.

 

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 2.909 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.604 bruto.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van bruisend Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,24/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen bij feestdagen op dinsdagen of donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via vorming.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 

 

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op 5 september 2022 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Projectmanager Duurzaam bouwen.

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 10 en 14 september. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op het kantoor van BBL op dinsdag 27 september.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Jurgen Naets, Stafmedewerker projectwerking en Projectmanager energie, via jurgen.naets@bblv.be of 02 282 19 42.

BBL wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar solliciteren@bblv.be of bel naar BBL op 02 282 17 20.