Bond Beter Leefmilieu zoekt Projectmanager duurzame stedenbouw | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu zoekt Projectmanager duurzame stedenbouw

Geplaatst door
Geert Jespers
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Peter Impe
peter [dot] impe [at] bblv [dot] be
0473/80.83.55
Solliciteren tot: 
22/05/2019

Onze missie

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen woont, werkt, consumeert en zich verplaatst zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Onze personeelsmissie

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien. We moedigen de medewerkers aan om verantwoordelijkheid op te nemen en we werken aan een sfeer van vertrouwen en vrijheid om het werk zelf te organiseren. We kiezen ervoor om binnen deze context expliciet aandacht te besteden aan een evenwicht tussen professionele en privéambities. We waarderen collegialiteit, inbreng, inzet en de diverse talenten binnen het team.

Wie is BBL?

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening. 

Onze aanpak? In de eerste plaats zetten we in op beleidsbeïnvloeding. We trekken politici aan hun mouw en geven hen duwtjes in de juiste richting. Daarnaast investeren we actief in onze groeiende groep van aangesloten organisaties. Bovendien zetten we ook projecten en campagnes op poten, om die transitie in de praktijk waar te maken.

Kortom, we bundelen de krachten om nu de juiste keuzes te maken. Voor de toekomst. 

Jaarlijks zet BBL met een dertigtal medewerkers meer dan 25 projecten en campagnes op: van ons platform Ecobouwers, rond duurzaam bouwen en verbouwen, tot voorbeeldprojecten zoals Circulaire Gemeente voor de Toekomst of kleinschalige proefprojecten zoals Garage Swap.

BBL bouwde heel wat ervaring op in duurzame stedenbouw met aandacht voor klimaat, groene warmte, de slimme woning, circulair bouwen, elektrisch gedeelde mobiliteit, waterbeheer,... We ondersteunen pioniers bij het opzetten van pilootprojecten, organiseren inspiratiemomenten, geven publicaties uit en werken actief mee met initiatieven zoals de Bouwmeesterscan. Dit alles wordt vertaald in het beleidswerk van BBL.

In de komende jaren wil BBL in het bijzonder inzetten op kernversterking in steden en gemeenten en op klimaatbestendige ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Kernbegrippen hierbij zijn verdichten, ruimtelijk rendement, warmtezonering, adaptatie, ontharden en groenblauwe netwerken.

Word jij onze projectmanager duurzame stedenbouw?

Bond Beter Leefmilieu werft een projectmanager duurzame stedenbouw aan, met een contract van onbepaalde duur. Je start met de uitvoering van een goedgekeurd project om - in overleg met gemeente en ontwikkelaar - een deel van de meerwaarde van drie grote bouwprojecten te investeren in lokale klimaatmaatregelen. Vervolgens werk je nieuwe projectvoorstellen uit en ga je hiervoor op zoek naar nieuwe budgetten.

Ben jij een projectmanager die autonoom aan de slag kan en tegelijk de juiste mensen en doelgroepen weet te betrekken? Ben je geïnteresseerd in wat reilt en zeilt in het veld van duurzaam ruimtelijk bouwen en wonen? Werk je graag partnerschappen uit met verschillende soorten partners, gaande van lokale besturen over projectontwikkelaars en  huisvestingsmaatschappijen tot lokale verenigingen? Denk je graag strategisch na en wil je de strategische ideeën ook omzetten in een succesvol project? Dan ben je onze man of vrouw. Je krijgt de kans om te groeien in je functie en waar nodig vorming te volgen.

Jouw takenpakket

 • Je voert projectactiviteiten uit rond het thema duurzame stedenbouw. Deze activiteiten kunnen de vorm aannemen van advies en begeleiding, organiseren van workshops of een studiedag.
 • Je beheert verschillende processtappen, van projectontwikkeling tot -evaluatie, volgens vastgelegde interne procedures met de bedoeling om op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier het project te realiseren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de begroting en het beheer van de budgetten en output van het project.
 • Je ontwikkelt en vraagt nieuwe projecten aan teneinde onze doelstellingen te behalen.
 • Je gaat in overleg met doelgroepen, stakeholders en het ruime netwerk van BBL met als doel een maximale betrokkenheid te genereren en voeling te houden met hun behoeften.
 • Je bouwt een netwerk van contacten uit en weet de meest geschikte partners (organisaties uit ons netwerk, bedrijven, lokale overheden,...) op de juiste manier te betrekken bij projectontwikkeling en -uitvoering.
 • Je werkt mee aan de vertaling van projectresultaten in beleidsvoorstellen voor gemeenten, provincies of de Vlaamse overheid.
 • In overleg met de beleidsmedewerker “ruimte” werk je nieuwe projecten uit rond duurzame stedenbouw en de linken daarvan met milieuthema’s zoals circulair bouwen, klimaat, mobiliteit, groene warmte, waterbeheer, adaptatie,...
 • Je gaat op zoek naar vernieuwende methodieken en concepten om nog beter de gewenste milieuresultaten en gedragsverandering te bereiken bij de vooropgestelde doelgroep(en).

Jouw profiel en competenties

 • Kennis van stedenbouw, geografie en architectuur (minimaal 4 jaar ervaring).
 • Kennis van circulair (ver)bouwen en aanverwanten.
 • Ervaring in de bouwsector en projectontwikkeling is een pluspunt.
 • Relevante werkervaring in projectmanagement.
 • Je kan samenwerkingen opzetten en onderhouden met diverse stakeholders zoals bouwheren, architecten, lokale besturen, bedrijfsleven, enz.
 • Je bent in staat om je kennis op strategische wijze in te zetten bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe projecten. 
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent sociaal vaardig.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent proactief en gaat oplossingsgericht en pragmatisch te werk.
 • Je werktaal is Nederlands. Goede kennis van gesproken en geschreven Engels is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Voltijdse of 4/5 tewerkstelling voor onbepaalde duur.
 • Indiensttreding vanaf juni.
 • Het jaarloon is afhankelijk van relevante ervaring - BBL-barema A111.
 • Gratis woon-werkvervoer (openbaar vervoer), fietsvergoeding, extralegale vakantiedagen, flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk na 6 maanden in dienst.
 • Je maakt deel uit van een waardengedreven, inspirerende en collegiale organisatie.
 • Je werkt samen met een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 
 • Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je leeftijd, genderidentiteit, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie! Stuur je motivatiebrief en cv (als bijlagen) ten laatste op 22 mei 2019 om 24u naar solliciteren@bblv.be ter attentie van Miranda Vankerk, zakelijk directeur. 
Geef duidelijk in het onderwerp van jouw mail aan dat je solliciteert voor de functie Projectmanager duurzame stedenbouw. En zet jouw voornaam en naam in de titel van de mail en van de documenten als bijlage.
Als we jouw kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online schriftelijke proef (eerste ronde) op 27, 28 of 29 mei. Wie slaagt voor de eerste ronde wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek (tweede ronde) op 7 juni in de namiddag bij Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47, Brussel. 

Indien je niet weerhouden wordt voor het gesprek, ontvang je pas na de aanwerving meer nieuws.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Peter Impe, Coördinator projectwerking Bond Beter Leefmilieu, peter.impe@bblv.be, 0473/80.83.55.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.