Bond Beter Leefmilieu zoekt Projectmanager duurzame voeding

Betaalde job Voltijds
Brussel
Benjamin Clarysse
02 282 17 44
Solliciteren tot

Mail je kandidatuur ten laatste op 7 november 2021 naar solliciteren@bblv.be 

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers willen we de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. 

Wil jij plantaardige voeding hoog op het menu zetten van de consument, en de agenda van beleidsmakers? Een netwerk uitbouwen van spelers uit de hele voedselketen en samen met hen de plantaardige dynamiek nog meer vaart geven? Solliciteer dan nu voor de functie Projectmanager duurzame voeding.

 

Wat ga je bij ons doen als Projectmanager duurzame voeding?

Je inspireert de voedingssector en beleidsmakers om de omslag te maken naar meer duurzame en plantaardige voeding. Je stimuleert ook innovaties rond plantaardige voeding, zoals alternatieve eiwitten (algen, microbiële eiwitten...) of laagbewerkte vleesvervangers. 

Hoe doe je dat? Door projecten of processen op te zetten waarbij meerdere partners betrokken zijn, zoals landbouwers, natuurverenigingen, bedrijven of kennisinstellingen.  

Een van die projecten is Next Food Chain (NFC), het bedrijfsnetwerk rond plantaardige voeding, waarvan jij de motor bent.

Je legt in je job steevast de focus op de voordelen en kansen van een verschuiving van dierlijke naar plantaardige voeding, voor zowel de consument, het leefmilieu als de economie.

 

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je volgt de actualiteit rond plantaardige voeding in de beleids- en bedrijfswereld.
 • Je werkt samen met je dichte collega’s nieuwe projecten en campagnes rond plantaardige voeding uit en zoekt daarvoor financiering.
 • Je organiseert tal van activiteiten: workshops, bedrijfsbezoeken, studiedagen…
 • Jaarlijks organiseer je vanuit NFC bijvoorbeeld een netwerkevenement over een actueel thema gelinkt aan plantaardige voeding. Tijdens dat event geef je de laatste trends mee uit binnen- en buitenland. Je informeert stakeholders uit de voedingssector over beleidsevoluties. En je zet het netwerk op de kaart als kennisplatform.
 • Je ziet toe op het ledenbeheer van NFC. Je bouwt een goede relatie uit met bestaande en werft nieuwe leden. Je luistert naar hun noden en creëert een meerwaarde binnen hun lidmaatschap.
 • Je onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden tussen landbouworganisaties en de leden van NFC: hoe kunnen jullie met gebundelde krachten de lokale eiwitteelt in Vlaanderen opschalen?
 • Je zet de communicatiekanalen (bv. een nieuwsbrief, Twitter, LinkedIn) van NFC in om informatie over beleids- en marktevoluties rond plantaardige voeding te verspreiden. Je zoekt actief naar relevante content en vertaalt deze naar de juiste doelgroepen en kanalen.

 

Met wie zal je samenwerken?

Als Projectmanager plantaardige voeding maak je deel uit van een enthousiast team van 16 beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de Coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waarmee je het vaakst afstemt zijn de Beleidsexpert voeding en de Beleidsexpert landbouw. Samen met hen denk je nieuwe projecten of activiteiten uit. Binnen Next Food Chain werk je ook nauw samen met EVA vzw, mede-oprichter van de bedrijfscoalitie.

Je krijgt daarnaast professionele ondersteuning van het communicatie- & marketingteam en het ondersteunende team. Samen met het netwerkteam houd je contact met onze leden rond jouw thema. 

Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, en onze visie op de transitie in landbouw & voeding vind je op onze website www.bondbeterleefmilieu.be.

 

Herken jij je in dit profiel?

 • Je bent goed in projectmanagement: van voorbereiding over uitvoering tot evaluatie. Je weet dat afgebakende doelstellingen, heldere afspraken, timing en budgetbeheer cruciaal zijn om van een project een succes te maken.
 • Je bent op de hoogte van trends rond duurzame voeding en van de relatie met milieu, klimaat en gezondheid. Bovendien kan je binnen die trends opportuniteiten voor je eigen projecten spotten.
 • Je hebt ook een bredere interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat linken te leggen met je eigen werk.
 • Je bent een sociale, ondernemende collega die sterk is in netwerken en vertrouwensrelaties opbouwen.
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt, maar ook zelfstandig taken kan uitvoeren. 
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en de prioriteit van de bijzaak te scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.
 • Je beschikt over een vlotte pen. 

Extra pluspunten

De volgende competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen. 

 • Je hebt ervaring met het organiseren van studiedagen en events.
 • Je hebt ervaring met het coördineren van een netwerk.
 • Je hebt inhoudelijke kennis over het thema voeding via je diploma of professionele ervaring die aantoont dat je het thema goed kent.  

 

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 2.742 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.396.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van bruisend Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,24/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); brugdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 
 • We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. 
 • We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

 

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv, allebei als bijlage, ten laatste op 7 november 2021 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Projectmanager voeding. 

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand afgelegd kan worden van 11 t.e.m. 14 november. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 22 november in de namiddag.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via benjamin.clarysse@bblv.be of 02 282 17 44.