Bond Beter Leefmilieu zoekt Stagiair: Energy Saving Pioneers | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu zoekt Stagiair: Energy Saving Pioneers

Geplaatst door
Bond Beter Leefmilieu
Deeltijds
Stage
Brussel
Solliciteren tot: 
31/05/2019

Stage: Energy Saving Pioneers

Wie is BBL?

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. We inspireren en activeren hen met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

Omschrijving project

Energy Saving Pioneers  (ESP) is een coalitie die op initiatief van Bond Beter Leefmilieu voorlopers in energiebesparing samenbrengt. De leden zijn lokale besturen, organisaties, ondernemers, vakbonden en de milieubeweging. Ze informeren beleidsmakers over de economische, sociale en ecologische meerwaarde van energiebesparing en voorzien draagkracht voor ambitieus beleid.

Takenpakket

Overzicht van de mogelijke taken voor een stagiair:

 • Helpen bij de planning en/of uitvoering van de geplande projecten van ESP (bv. seminaries of ronde tafelgesprekken over energiebesparing met de ESP leden en beleidsmakers).

 • Onderhouden van de contacten met de ESP leden. Ze op de hoogte houden van de aankomende evenementen van ESP en interessante beleidsmaatregelen rond energiebesparing.

 • Helpen bij de zoektocht naar nieuwe ESP leden (via mails, ESP vertegenwoordigen op relevante beurzen en andere evenementen)

 • Website Energy Saving Pioneers van inhoud (best practices en facts&figures) voorzien en managen. Deze artikels promoten via Twitter.

 • Beleidswerk: opvolgen van Vlaams, Federaal en Europees energiebeleid en reageren wanneer nodig (bv. door het opstellen van een persbericht).

 • Mogelijkheid voor de integratie van een onderzoeksproject, (bv. een onderzoekspaper)

     Gevraagde opleiding/profiel

 • Niveau: bachelor of master

 • Mogelijke richtingen (niet exhaustief): journalistiek, communicatiemanagement, economie, communicatiewetenschappen, eventmanagement, sociaal-cultureel werk, agogische wetenschappen, politieke wetenschappen

 • Je bent flexibel, proactief en kan probleemoplossend denken

 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken

Aanbod

 • Je krijgt de kans om ervaring op te doen in een dynamische en inspirerende werkplek.

 • Terugbetaling woon-werkverkeer, geen financiële vergoeding voorzien

 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Timing

Interesse?

Geïnteresseerd in deze stage bij BBL ?

Neem dan contact op met de stageverantwoordelijke Ingrid Huang op 02/282 17 46 of stages@bblv.be. Zij helpt je met alle praktische info en regelt een kennismakingsgesprek met de inhoudelijk verantwoordelijke van de stageopdracht die je interesseert. Dan bekijken we verder of er een match is en we de stage effectief kunnen opstarten.

Privacyverklaring

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, Tweekerkenstraat te 1000 Brussel, om je stage bij ons te kunnen lopen.

Via privacy@bblv.be kan je altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze verbeteren. Drie jaar na het beëindigen van je stage kan je ons vragen de gegevens te wissen of ze over te dragen.

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.