Bond zonder Naam zoekt Regionale vrijwilliger Walkie Talkies

Vrijwillige job Deeltijds
in je eigen buurt
Solliciteren tot

Voor haar nieuwe project ‘Walkie Talkies’, zoekt Bond zonder Naam vrijwilligers die mee willen werken aan menselijke verbinding, gelijkwaardigheid, het luisteren naar en leren van elkaar en de preventie van eenzaamheid.

Wat is ‘Walkie Talkies’?

De buurtwandeling die mensen in verbinding brengt met elkaar en de natuur, in stilte of in gesprek. Iedereen is welkom tijdens deze wandeling van een uur. De wandeling bestaat uit een korte kennismaking, 15 minuten in stilte wandelen, 45 minuten in gesprek (indien gewenst) en een afronding. De wandeling wordt begeleid door een vrijwilliger van Bond zonder Naam.

Welk profiel zoeken we?

 • Je hebt een verbindende, open en tolerante houding
 • Je bent empathisch en luistert graag
 • Je hebt een affiniteit voor het interpreteren van lichaamstaal
 • Je hebt een voeling met stilte
 • Je wandelt graag, weer of geen weer
 • Je kan je tweemaal per maand vrij maken voor het begeleiden van een wandeling van een uur in jouw eigen buurt
 • Je bent punctueel
 • Je kan jouw eigen grenzen aangeven, en verwijzen wanneer nodig
 • Je bent bereid om te groeien in de vaardigheden nodig als begeleider van een groep

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je zoekt een locatie in jouw buurt met een stukje natuur om een wandeling te leiden van een uurtje. Een park met vele verschillende wandelpaadjes is hier uiterst geschikt voor
 • Bij voorkeur werk je samen met andere vrijwilligers in jouw buurt, zodat je elkaar ondersteuning kan bieden, en kan invallen voor elkaar mocht dit nodig zijn
 • Je helpt bij het bekend maken van jouw lokale Walkie Talkies activiteiten project 
 • Je hebt toegang tot Facebook, zodat je kan deelnemen aan onze gesloten groep voor vrijwilligers
 • Je bent geen sociaal werker tijdens Walkie Talkies, maar biedt een mens de kans om er gewoon te mogen zijn
 • Je kan je aanpassen aan de noden van een groep wat betreft wandeltempo
 • Je beheert de dynamiek binnen jouw lokale Walkie Talkies
 • Je engageert jezelf voor een periode van minstens twee jaar
 • Je bent bereid de Bond zonder Naam beweging te leren kennen

Wat mag je van ons verwachten?

 • De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en deel uit te maken van een enthousiaste vrijwilligerswerking
 • De kans om iets te betekenen voor kwetsbare mensen en om eenzaamheid in onze samenleving te helpen voorkomen
 • Praktische, inhoudelijke én persoonlijke ondersteuning
 • Ontmoetingen met collega-vrijwilligers om ervaringen mee uit te wisselen
 • Groeikansen in de vorm van gratis workshops die jouw vrijwilligerswerk bij Bond zonder Naam en je persoonlijk leven kunnen verrijken.
 • Een vrijwilligersverzekering
 • Interesse?
 • Contacteer onze vrijwilligerscoach Kristine voor een kennismakingsgesprek.