De Vlaamse landmaatschappij zoekt Specialist Landbouw

Betaalde job Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Vacature in het kort:
Een milieuvriendelijke én biodiverse leefomgeving, daar gaan we in Vlaanderen voor! Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken.​Door de grote impact op de landbouw heeft de Vlaamse overheid een flankerend beleid ontwikkeld om de getroffen landbouwers te begeleiden en te compenseren.

Om de concrete uitwerking van dit beleid op het terrein te coördineren en in goed banen te leiden werft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een specialist landbouw aan. Zo verzorg je de communicatie naar de betrokken bedrijven, werk je mee aan de opmaak van de wetgeving, ondersteun je bij het uittekenen van processen en coördineer je de interne organisatie van de behandeling van aanvraagdossiers.

Eens de implementatie van het flankerend beleid op punt staat, verschuiven je verantwoordelijkheden meer richting het opmaken van landbouwstudies, gebiedsbeschrijvingen en –analyses en haalbaarheidsstudies in het kader van grote infrastructuurprojecten en ruimtelijke processen. Dit doe je op basis van de bevraging van landbouwers, via gesprekken en enquêtes, en de eigen landbouwexpertise en -kennis.

De Vlaamse Landmaatschappij hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van haar medewerkers. Hybride werken, diverse opleidings- en loopbaanmogelijkheden en een correct loonbeleid zijn slechts enkele van de vele troeven die de organisatie te bieden heeft.

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we:

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

Of je hebt een masterdiploma in een landbouwkundige richting. Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4  maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Of je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid (de volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier) én je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in de landbouwsector.

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Werk je al bij de Vlaamse overheid? Bekijk dan zeker de formele deelnemingsvoorwaarden in het selectiereglement.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elisa Vanderveken, elisa.vanderveken@vlaanderen.be en 0476 70 92 70).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Wat bieden we:

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot en met 29 juni 2024. Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be