Departement Omgeving zoekt Procesbegeleider milieueffectenrapportage (MER)

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

De functie in het kort

Milieueffectenbeoordelingen moeten de impact van projecten en plannen beoordelen, en een hoog niveau van milieubescherming garanderen. Wil jij hier mee je schouders onder zetten? Wil je op termijn doorgroeien naar een expertenfunctie op het vlak van milieueffectraportage en specifieke milieuthema’s zoals mobiliteit? Ideaal, dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als dossierbehandelaar en procesbegeleider milieueffectenrapportage begeleid en adviseer je MER-procedures voor plannen of projecten. Hierdoor help je mee om de mogelijke gevolgen van plannen of projecten voor het leefmilieu en voor de gezondheid van de mens in beeld te brengen. Binnen deze functie zal je vergaderingen in goede banen doen leiden of in overleg gaan met verschillende actoren en input geven om een zo optimaal mogelijke milieueffectrapportage te doorlopen. Hierbij zet je je assertiviteit en communicatieve skills ten volste in.

Je krijgt te maken met verschillende soorten projecten en plannen (landbouwbedrijven, autosnelwegen, industriële bedrijven, voetbalstadiums, winkelcentra, beleidsplannen, RUP’s, …) verspreid over Vlaanderen. Je krijgt ook de mogelijkheid om je te specialiseren in mobiliteit en of andere milieuthema’s en om een netwerk uit te bouwen door de vele contacten die je legt in deze functie met bijvoorbeeld andere adviesinstanties, studiebureaus en initiatiefnemers.

Begint het al wat te kriebelen en heb je zin om het Kennis- en Expertisecentrum MER binnen het departement Omgeving te versterken met jouw frisse blik? Solliciteer dan nu! Wij zijn alvast enthousiast over jouw sollicitatie.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’ op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde.

  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds contractueel tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.  

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste sollicitatiedatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (katleen.meynendonckx@vlaanderen.be en tel 0476 70 63 13).
 

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? [https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen]