Departement Omgeving zoekt Projectmedewerker oen ruimte en strategische projecten

Betaalde job Voltijds
Brussel, Gent, Brugge, Hasselt, Leuven of Antwerpen
Solliciteren tot

Wil jij meehelpen aan de transitie naar een meer klimaat-robuuste en gezondere leefomgeving? Haal je energie uit een gevarieerde functie waar je zowel strategisch kan werken als concrete resultaten kunt bekomen?

Kan jij vlot communiceren en kan je anderen overtuigen? Dan is onderstaande vacature iets voor jou! Je zorgt voor een geïntegreerde, gebiedsgerichte en realisatiegerichte procesvoering waarbij de partners de krachten bundelen om ruimtelijke ontwikkelingen samen op terrein uit te voeren.

Als projectmedewerker/gebiedsmedewerker zet je je samen met collega’s en partners in om ontwikkelingen te realiseren die ingaan op de maatschappelijke uitdagingen en opgaven op het terrein. Zo werk je mee aan de verbetering van de kwaliteit van het gebied. Vanuit jouw opdracht werk je zowel mee aan de strategische projecten als aan de open ruimte processen (AGNAS).

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing, begeleiding en opvolging van de strategische projecten. De kerntaken zijn de organisatie van de jaarlijkse oproep, de opvolging van lopende strategische projecten (projectcoördinatie en verwerving), coördinatie met betrekking tot het instrument strategische projecten en communicatie, kennisbeheer en vorming.

Daarnaast werk je mee aan de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (AGNAS). Je zet onder andere in op visievorming, je neemt concrete acties om naar realisatie te gaan, je bereidt mee besluitvorming voor of ondersteunt die, je zet in op participatie en cocreatie met private en publieke spelers om draagvlak, betrokkenheid of eigenaarschap te creëren en zorgt voor procescoördinatie, begeleiding en/of aansturing.

Je communiceert actief over realisaties en initiatieven en zet op die manier gebiedsontwikkeling op de kaart. Je hebt oog voor innovatieve praktijken en tracht deze te introduceren in de organisatie. Je ziet kansen voor het creëren van samenhang en stroomlijnen van programma’s, je neemt initiatieven om kennis- en ervaringsuitwisseling te stimuleren en te faciliteren en bundelt gericht middelen en instrumenten om richting realisatie te gaan.

Hierdoor versnel je mee de transitie naar meer klimaat-robuuste en leefbare omgevingen en geef je uitvoering aan de doelstellingen uit het omgevingsbeleid.

Solliciteer dan nu via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/projectmedewerker-open-ruimte-en-strategische-projecten-9c7ed2