Departement Omgeving zoekt Projectmedewerker Omgevingsvergunning Milieu

Betaalde job Voltijds
VAC Hasselt
Solliciteren tot

De functie in het kort

Wil jij graag een rol spelen bij belangrijke Vlaamse projecten in regio Limburg? Neem je graag verantwoordelijkheid op rond omgevingsvergunningen? Ga je oplossingsgericht te werk en sta je sterk in je schoenen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Als projectmedewerker omgevingsvergunningen Milieu krijg je de kans om mee te werken aan grote omgevingsprojecten (windmolens, infrastructuurwerken, landbouwbedrijven, …) en de ontwikkeling van de ‘omgeving’ van Limburg.

Concreet sta jij als projectmedewerker omgevingsvergunningen Milieu in voor een integrale benadering en correcte afhandeling (ontwerp beslissingen, adviezen, beroepen, …) van omgevingsvergunningen vanuit een milieu expertise. Je behandelt de aanvragen van A tot Z en zorgt voor een uitgestippeld begeleidingstraject.

Je gaat pro-actief en verkennend te werk binnen het omgevingsgebied Limburg en neemt een begeleidingsrol op in het kader van omgevingsvergunningen. Hierbij coördineer je over de administraties heen en sta je in contact met verschillende partijen Uiteraard doe je dit niet alleen, maar samen met je collega’s van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP).

Binnen deze functie sta je in voor het uitdragen van de realisatie-attitude binnen het Departement Omgeving en de Vlaamse overheid en draag je bij aan een oplossingsgerichte, betrouwbare en klantvriendelijke Vlaamse administratie. Je treedt op als facilitator en mediator.

Sta jij al te popelen om het team te versterken? Solliciteer dan nu!

Lees hieronder meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij 'hoe solliciteren' op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

1)     Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds contractueel tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste sollicitatiedatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (katleen.meynendonckx@vlaanderen.be en tel 0476 70 63 13).

 

Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen