Gemeente en OCMW Schilde zoekt Themaconsulent natuur en groen B1-B3

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Wat houdt de vacature in:
Je bent een creatief en dynamisch iemand met een hart voor natuur en milieu en je wil mee instaan voor het duurzaam gemeentelijk natuur- en groenbeleid. Je hebt een voorkeur voor projectmatig werken. Je kan zelfstandig werken, maar vindt het ook boeiend om probleemoplossend en resultaatgericht samenwerken. Je staat ook in voor de communicatie met interne en externe partners. Volgende taken behoren tot je takenpakket:

 • Plannen, coördineren en opvolgen van natuur- en groenprojecten zoals het bomenbeleidsplan, het bosbeheerplan, de omvorming van plantsoenen,...
 • Opvolgen van het vergunningen- en handhavingsbeleid inzake natuur en groen.
 • Creatief meedenken en inrichten van de groene en natuurlijke ruimten in de gemeente en beleidsadviezen hieromtrent formuleren.

Meer informatie over de vacature en de toelatingsvoorwaarden kan je vinden op onze website: https://www.schilde.be/onzevacatures

Gezocht profiel:

 • Je geniet van burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Een uittreksel uit het strafregister van het gemeentebestuur van de woonplaats is vereist en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarvoor een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • Je moet medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van het werk.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je bent tot het wettige verblijf in België toegelaten.
 • Je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Ons aanbod:

 • Een contractuele, voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Geïndexeerd bruto maandloon min. 2.509,94 euro - max. 4.229,17 euro. Alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante ervaring in de privésector tellen mee voor de berekening van het loon.
 • Maaltijdcheques van 8 euro.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Glijdende werkuren.
 • Permanente bijscholing voor je vakgebied.

Hoe solliciteren:
Je bezorgt ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je geldig rijbewijs B enkel via https://www.schilde.be/themaconsulent-natuurengroen. De uiterste datum om te solliciteren is 2 maart 2021.

Selectieprocedure:
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (competentieproef en gevalstudie) die doorgaat op woensdag 10 maart 2021 en een mondelinge proef die doorgaat op donderdag 18 maart 2021.

Contact:
Personeel en Organisatie
Ria Jacobs
personeel@schilde.be
03 380 16 24