Gemeente Overijse zoekt Specialist ruimtelijke planning A1a-A3a

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
De Vuurmolen
Solliciteren tot

Specialist Ruimtelijke Planning A1a-A3a

Diploma: je hebt een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Contract: vast contract

Werkregeling: voltijds

Organisatie: Lokaal bestuur Overijse

Solliciteren: tot en met 23/09/2021

Specialist Ruimtelijke Planning A1-A3

De structuur van het lokaal bestuur Overijse is opgebouwd rond 4 afdelingen (Grondgebiedzaken, Mens, Zorg en Interne zaken) die aangestuurd worden door de afdelingshoofden. Daarnaast zijn er diverse stafdiensten, (communicatiedienst, personeelsdienst, juridische dienst,...), die allen organisatiebreed denken en opereren. Deze worden aangestuurd door de algemeen directeur.

De afdeling Grondgebiedzaken bestaat uit de diensten Omgeving, Mobiliteit en Publieke Ruimte. Als specialist Ruimtelijke Planning werk je als beleidsmedewerker en  rapporteer je rechtstreeks aan het afdelingshoofd Grondgebiedzaken.

Over de job

Beleidsondersteuning en -advisering

 • Je ondersteunt het beleid in:
  • beleidsvoorbereiding: je maakt een planning en budgettering op inzake verschillende deelopdrachten, je formuleert voorstellen inzake ruimtelijke ontwikkelingen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;
  • beleidsopvolging: je bewaakt en volgt beleidsdoelstellingen op, je rapporteert over de uitvoering van het beleidsplan, je volgt en bewaakt het budget;
  • beleidsuitvoering: je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen beslissingen door het beleid.
 • Je coördineert de ruimtelijke planningsprocessen binnen het lokaal bestuur:
  • Binnen het beschikbaar budget sta je in voor de planning, aanbesteding, opvolging en opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsvisies.
  • Je bent (plaatsvervangend) secretaris van de GECORO, bereidt de vergaderingen voor, woont ze bij en volgt de resultaten op.
 • Je staat in voor de opvolging van het ruimtelijk beleid van andere beleidsniveaus en -instanties, bijvoorbeeld op provinciaal of Vlaams niveau, andere gewesten, aanpalende gemeenten, enz.
 • Je volgt intergemeentelijke en strategische projecten op in verband met de ruimtelijke planning en het ruimtelijk beleid.
 • Je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen inzake wetgeving en regelgeving met betrekking tot omgeving en ruimtelijke planning en kan deze ontwikkelingen implementeren binnen de eigen werking.

Projectmanagement

 • Je bent projectleider van dienstoverschrijdende of organisatiebrede projecten die worden geïnitieerd vanuit het thema ruimtelijke planning.
 • Je coördineert de vlotte samenwerking tussen de diverse diensten die betrokken zijn bij ruimtelijke vraagstukken en bent een sterk betrokken partner voor deze diensten bij projecten met een impact op ruimtelijke ordening.

Dienstverlening

 • Je bent het centraal aanspreekpunt voor alles wat met ruimtelijke planning te maken heeft.
 • Je adviseert naast het beleid ook de bijzondere beroepsgroepen (architecten, notarissen, projectontwikkelaars, ....) en de bevolking over ruimtelijke planningsprocessen.

Communicatie, samenwerking en overleg

 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie (website en andere kanalen) in verband met ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening, ruimtelijke projecten, enz.
 • Je bent verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over de beleidsplannen die verband houden met ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie naar de bevolking (informatie, overleg, participatie) en het overleg met belangengroepen
 • Je staat in voor de afstemming en samenwerking met andere diensten (Publieke Ruimte, Omgeving, communicatie, ...).

Controletaken, evaluatie en continuïteit

 • Je voert de kwaliteitscontrole over de uitvoering van de projecten.
 • Je evalueert het gevoerde beleid en stuurt indien nodig bij, zowel wat betreft het actieprogramma als het mobiliteitsplan zelf.
 • Je formuleert verbetervoorstellen ten einde de processen rond ruimtelijk beleid te optimaliseren.

Uitvoerende taken

 • Je bent mee verantwoordelijk voor het actueel houden van het plannenregister en je draagt bij in de digitale organisatie van de afdeling.
 • Je volgt de GIS initiatieven op die gerelateerd zijn aan het aspect ruimtelijke ordening.

Over jou

 • Diploma en/of ervaring ruimtelijke planning/stedenbouw is een plus, geen vereiste.
 • Je ben stressbestendig, punctueel en klantgericht.
 • Conceptueel denken.
 • Toepassen van project- en veranderingsmanagement.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

 

Waar ga je werken?

 • Je werkt binnen de afdeling Grondgebiedzaken, De Vuurmolen, Begijnhof 17, 3090 Overijse

 

Je vindt de volledige functiebeschrijving in bijlage.

Wat bieden we jou?

 • Statuut: Een voltijds contract van onbepaalde duur A1a-A3a
 •  Loon:
  • Tussen € 3.170,07 en € 5.578,45 bruto per maand voor een voltijdse functie. Voor de bepaling van je loon houden we rekening met je werkervaring bij de overheid en relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige.
  • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag.
 • Vakantie: Minimaal 32 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie.
 • Voordelen:
 • Flexibele werkuren
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jou en je gezin
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Aanvullend pensioen
 • Mogelijkheden voor opleidingen
 • Fietsvergoeding
 • Terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk (75%)
 • Diverse kortingen en speciale aanbiedingen via

Wat zijn de selectiestappen?

 • Stap 1: Solliciteer tot en met 23/09/2021.
 • Stap 2: Neem deel aan een schriftelijk examen op 1 oktober 2021 en mondeling examen op 21 oktober 2021.
 • Stap 3: De kandidaten die geslaagd zijn voor het aanwervingsexamen worden uitgenodigd voor een assessment dat zal plaatsvinden op een latere datum.

Ben je geslaagd voor de selectie, maar eindigde je niet als eerste in de rangschikking? Dan kom je terecht in een wervingsreserve die 2 jaar geldig is (eventueel verlengbaar met 1 jaar). Deze gebruiken we dan voor toekomstige vacatures waarvoor jij in aanmerking zou komen.

Hoe solliciteren?

 • Via onderstaande link kan je solliciteren voor deze vacature :

https://www.jobsolutions.be/register/8207

Heb je nog vragen over deze vacature? Je kan terecht bij de Personeelsdienst via personeelsdienst@overijse.be
of 02 785 33 44.

Wij vinden kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid, geloof of een handicap. Het zijn jouw pittige talenten die het verschil maken.