Gemeente Puurs-Sint-Amands zoekt Expert Klimaat

Betaalde job Voltijds
Puurs-Sint-Amands
Solliciteren tot

Het klimaat is een belangrijk thema voor onze gemeente. Aan jou om hiermee aan de slag te gaan.

  • Je bepaalt klimaatbeleidsdoelstellingen en werkt ze uit: zo streef je naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
  • Je pakt de klimaatuitdagingen aan waar we vandaag voor staan – over alle beleidsdomeinen heen.
  • Je zorgt voor een visie op degelijk waterbeheer, zodat uitdagingen als droogte en wateroverlast proactief kunnen worden aangepakt.
  • Je initieert en realiseert regionale projecten en campagnes rond klimaatplannen van de gemeenten – en dat naar doelgroepen zoals burgers, scholen, verenigingen en bedrijven.
  • Je organiseert informatie-, educatie- en participatiemomenten rond het klimaat voor verschillende doelgroepen.
  • Je buigt je over projecten binnen het domein ‘natuur en klimaat’, in overleg met je diensthoofd.
  • Je bouwt een netwerk uit waarbij je kansen voor vernieuwende regionale en lokale klimaatprojecten opspoort.
  • Je volgt tendensen en ontwikkelingen rond klimaatbeleid op de voet op, in binnen- en buitenland.
  • Je staat mee in voor communicatie en sensibilisering bij klimaatacties.

Solliciteer online via www.puurs-sint-amands.be/vacatures-4 of https://www.jobsolutions.be/register/7408