Gemeente van Schaerbeek zoekt Jurist | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Gemeente van Schaerbeek zoekt Jurist

Geplaatst door
Het Gemeentebestuur van Schaarbeek
Voltijds
Betaalde job
Brussels
Solliciteren tot: 
29/09/2019

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE:

Als dienstverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de dienst bestuursgeschillen, waaronder de cellen "Fiscaal contentieux ”, “Administratieve sancties” en “ Administratieve politie ". In dit verband steunt u de actie van uw hiërarchisch verantwoordelijke.

U bepaalt de directieven en richtlijnen voor de dienst in functie van de strategie die vastgelegd wordt door de adjunct directeur. U vertegenwoordigt het College van Burgemeester en Schepenen op hoorzittingen in het kader van fiscaal contentieux.

In het kader van de administratieve sancties zorgt u voor de uitvoering en naleving van procedures in verband met de geldende wetgeving. U werkt dagelijks in direct contact met de sanctionerende ambtenaar.

U bent ook belast met het opstellen, uitvoeren en evalueren van het actieplan tegen onwelvoeglijkheden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

 • Leiden van een team en zorg voor de cohesie, het werk structureren, de motivatie en de vaardigheidsontwikkeling van uw medewerkers verzekeren.

 • Controleren van de voorbereide beslissingen door de dienst om de toepasselijke regelgeving na te gaan en de relevantie en rangschikking van de middelen die worden ingediend om de oriëntatie van een dossier te rechtvaardigen

 • In het kader van Fiscaal contentieux, de hoorzittingen voorzitten en zorgen voor de opvolging van de vorderingen

 • < > aan het college van Burgemeester en schepenen formuleren

  Contacten onderhouden met de politiezone en andere gemeenten van de politiezone

 • Projectverantwoordelijke zijn: opstellen, uitwerken en evalueren van een gemeentelijk actieplan tegen overlast en onwelvoeglijkheden die de politieke prioriteiten en gemeentelijke doelstellingen vertaalt

 • De sanctionerende ambtenaar ondersteunen bij het beheer van de dossiers "administratieve sancties"

 • Ondersteuning bij de uitvoering van diverse politiereglementen

PROFIEL:

 • Master in de rechten

 • Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:

Technische competenties

 • Een goede kennis hebben van de Nieuwe Gemeentewet, van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties, van het administratief recht en in het bijzonder de administratieve politie, van het administratief recht, van lokale fiscaliteit, van de grote principes van het strafrecht, van het hoofdstuk van de wegcode dat betrekking heeft op het parkeren.

 • Beheersing van applicaties Word en Excel

 • Goede schrijfvaardigheden hebben

 • De mogelijkheid hebben om uw kennis bij te werken

Gedragscompetenties

 • Een analytische geest hebben

 • Het werk kunnen structureren: georganiseerd, precies, nauwgezet zijn en met respect voor deadlines

 • Een verantwoordelijkheidsgevoel hebben

 • De mogelijkheid hebben om te beslissen

 • In staat zijn om zelfstandig en in teamverband te werken, in een geest van samenwerking.

ONS AANBOD: Voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema A.1 – bestuurssecretaris

PLAATS VAN TEWERKSTELLING : Colignonplein – 1030 Schaarbeek

VOORDELEN :

 • Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verloven

 • Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector : maximum 6 jaar)

 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie

 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering

 • Opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)

 • < >

  Recht op maaltijdscheques

 • < >wleemans@schaerbeek.irisnet.be

   

  De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Loredana ROMOLO, Coördinator Aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

  Deadline voor de sollicitaties : 29/09/2019

  Gelieve volgende referentie te vermelden : AG-JUR-TB08

  Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

  Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.