Heroes for Zero zoekt Projectcoördinator

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

De vzw Heroes for Zero wil het project “het Ander Atelier” uitvoeren en zoekt hiervoor een tijdelijke projectcoördinator (op zelfstandige basis). 

Situering

Het project “het Ander Atelier” kadert in de opmaak van het nieuwe verkeersveiligheidsplan voor het Brussels gewest 2021-2030. De Brusselse regering wil een maximum aan stakeholders betrekken bij de opmaak ervan. Hiertoe organiseert Brussel Mobiliteit een participatief planproces dat start met een reeks van ateliers in de periode 8 oktober – 18 december 2020 (meer hier). In dat planproces krijgt naast de institutionele stakeholders en middenveld ook de burger een stem. Burgerorganisaties Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL organiseren een ander atelier, dat het debat uit de ‘formele’ context van het planproces haalt. Het ‘Andere Atelier’ wil enerzijds burgers, collectieven en organisaties betrekken die niet per se naar dergelijke vergaderingen komen en wil anderzijds de kracht van de verbeelding inzetten om op een positieve manier te overtuigen . ‘Het andere atelier’ brengt de kwestie van verkeersveiligheid terug naar waar het het meest tastbaar is: de straat. 

Het andere atelier bestaat uit drie momenten die de administratieve ateliers van Brussel Mobiliteit aanvullen:

 1. Benchmark: We positioneren de situatie op het vlak van verkeersveiligheid in 2020 in Brussel ten opzichte van drie andere Europese steden die vision zero nastreven of reeds bereikt hebben. We willen dit doen door bevlogen en inspirerende sprekers uit andere Europese steden uit te nodigen.  Afhankelijk van de beschikbaarheid selecteren we uit een lijst van steden zoals Oslo, Parijs, Utrecht,Nancy, … In lijn met de drie workshops uit het proces van de Staten-Generaal nodigen we telkens een expert uit één van deze steden uit om zo Brussel te benchmarken. Voor dit onderdeel van het programma neemt BRAL het voortouw.
 2. “Boots on the ground”: om het perspectief van de burger binnen te brengen in het planproces, is het cruciaal om de vergaderzaal te verlaten en “het terrein” te betreden. De burgercollectieven zoals 1060/0, 1090/0, 1140/0, ​​lokale afdelingen van Heroes for Zero, zullen wandeltochten organiseren. We betrekken niet alleen leden van Heroes for Zero maar ook passanten en omstaanders. We gebruiken hiertoe de techniek van “forumtheater”: acteurs die getraind zijn om buitenstaanders bij een gesprek te betrekken. Dit deel van het programma wordt geleid door Heroes for Zero in samenwerking met vzw Labo. 
 3. Horizon: Om systemische verandering te genereren, moeten we een langetermijnperspectief hanteren, zoals 2040. In dit horizon-atelier stellen we ons de stad voor die verkeersveiligheid levert vanuit een perspectief “Beyond Zero”, maar ook veerkracht tegen klimaatverandering, sociale samenhang, enz. De verschillende stakeholders worden rond de tafel gebracht en grafische hulpmiddelen worden ingezet om de ideeën die eruit voortkomen te bestendigen. De leiding voor dit deel van het programma wordt verzorgd door Filter Café Filtré Atelier in samenwerking met Architecture Workroom Brussels.

Voor verdere toelichting verwijzen we naar dit aanvraagformulier.

Opdracht

Als projectcoördinator sta je in voor de operationele coördinatie van het Ander Atelier. Je rapporteert aan de verantwoordelijke bij Heroes for Zero, in samenspraak met Filter Café Filtré en BRAL. Jouw taken:

 • Je bewaakt de planning en timing van de verschillende stappen in het project.
 • Je beheert en bewaakt het projectbudget (zie bijlage).
 • Je overlegt met onderaannemers (vzw Labo, AWB, …) zodat zij tijdig kwalitatieve diensten en producten opleveren.
 • Je staat in voor de praktische en logistieke organisatie van de evenementen (huur Actiris-gebouw, catering, …).
 • Je overlegt met Brussel Mobiliteit om de afstemming te verzekeren met de andere administratieve ateliers, en zo nodig ook met Tridee, het bureau dat door Brussel Mobiliteit is aangesteld voor de begeleiding van de administratieve ateliers. 

Profiel

We zoeken een projectcoordinator met volgende talenten:

 • een 2-talige NL/FR m/v/x;
 • een project manager, die ook het budget kan opvolgen;
 • een goede communicator, die met veel verschillende groepen en vrijwilligers kan samenwerken en die kan mobiliseren;
 • affiniteit met het thema verkeersveiligheid.

Timing 

De ateliers van Brussel Mobiliteit starten met een debat op 8 oktober 2020, en workshops tussen 26 november en 18 december 2020. De evenementen in het kader van het Andere Atelier gebeuren in dezelfde periode van 26 november en 18 december 2020 maar precieze data liggen nog niet vast. Idealiter verlopen de evenementen in deze volgorde:

 1. Boots on the Ground
 2. 1e Inspirerende benchmark
 3. 26/11: 1e workshop Verkeersveiligheid Brussel Mobiliteit
 4. 2e Inspirerende benchmark
 5. 10/12: 2e workshop Verkeersveiligheid Brussel Mobiliteit
 6. 3e Inspirerende benchmark
 7. 18/12: 3e workshop Verkeersveiligheid Brussel Mobiliteit
 8. Horizon workshop
 9. Verwerking en grafische neerslag van het Horizon atelier

Stel je kandidaat

Kandidaten bezorgen ten laatste op 27 september een offerte met CV via jobs.heroesforzero@gmail.com. Op onze website vind je meer informatie over de gunningscriteria, vormvereisten, kostenraming en sollicitatieprocedure.