HIVA - KU Leuven zoekt Doctoraatsonderzoeker 'Circulaire economie en de maker movement' | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

HIVA - KU Leuven zoekt Doctoraatsonderzoeker 'Circulaire economie en de maker movement'

Geplaatst door
Kris Bachus
Voltijds
Betaalde job
Leuven
Solliciteren tot: 
28/04/2019

DOCTORAATSBURSAAL 'CIRCULAIRE ECONOMIE EN DE MAKER MOVEMENT' (M/V)

(ref. BAP-2019-178)

 

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. Het team klimaat en duurzame ontwikkeling doet, als onderdeel van de onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling, beleidsgericht onderzoek over thema’s als circulaire economie, duurzaamheidstransities, klimaatfinanciering, luchtkwaliteit en milieufiscaliteit. Ons onderzoek kadert in nationale en internationale onderzoeksprogramma’s (zoals Horizon 2020), of gebeurt in opdracht van Europese, Belgische federale, Vlaamse of lokale overheden.
Project
 • Als doctoraatsonderzoeker werk je mee aan het 4-jarige multidisciplinaire Horizon 2020-project ‘Pop-Machina’ over circulaire economie en de ‘maker movement’ in Europese steden. Pop-Machina heeft als doel om het potentieel van de maker movement encollaborative economy voor de circulaire economie in de EU aan te tonen. Pilootprojecten zullen worden ontwikkeld in Europese steden, waaronder Leuven, om de haalbaarheid en de circulaire economie-impact van de maker movement in kaart te brengen, met een focus op bottom-up dynamieken en initiatieven van lokale stakeholders. 
 • Parallel met het onderzoeksproject zal je meewerken aan de ontwikkeling van je eigen doctoraatsproject en je zal het doctoraat realiseren, onder begeleiding van een onderzoeksleider en een doctoraatspromotor.
 • Je ondersteunt de coördinatie van het project Pop-Machina, dat bestaat uit 23 partners, door bij te dragen aan de organisatie van evenementen, te communiceren met consortiumpartners en via andere activiteiten.
 • Mogelijk zal je sporadisch ook deelnemen aan andere onderzoeksprojecten binnen het team.
Profiel
 • Je hebt een master in de politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen of bestuurskunde. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde voeling met sociale wetenschappen en/of beleid. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je bent sterk in analytisch denken en hebt het talent om je gedachten op gestructureerde en creatieve wijze neer te schrijven.
 • Je hebt sterke presentatie- en sociale vaardigheden.
 • Je hebt uitstekende taalvaardigheden in het Engels, zowel geschreven als mondeling. Je hebt basiskennis van het Nederlands of bent bereid Nederlands te leren voor de dagelijkse communicatie met collega's.
 • Je werkt goed in een team maar ook zelfstandig.
 • Je hebt kennis van of ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je bent sterk gemotiveerd om een doctoraatsproject creatief mee in te vullen, uit te werken en tijdig te voltooien.
 • Je bent bereid om enkele keren per jaar korte reizen naar andere Europese landen te maken voor consortiumbijeenkomsten, conferenties, evenementen, interviews en ander veldwerk.
Aanbod
 • De kans om mee te werken aan een innovatief, internationaal en toekomstgericht onderzoeksproject met significante maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Je krijgt veel leerkansen en een inspirerende samenwerking met consortiumleden van verschillende Europese landen.
 • Intensieve begeleiding en de gelegenheid om te specialiseren en opleiding te volgen.
 • Een voltijdse aanstelling als doctoraatsbursaal voor één jaar, hernieuwbaar tot vier jaar mits positieve evaluatie. Je wordt verwacht om na vier jaar je doctoraat te verdedigen.
 • Een aangename werksfeer in een jonge en zeer gemotiveerde onderzoeksgroep.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimu­leerd wordt.
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Kris Bachus, tel.: +32 16 32 31 25, mail: kris.bachus@kuleuven.be.

Sollicitatiedossiers dienen volledig in het Engels opgesteld te worden.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/04/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.