HIVA-KU Leuven zoekt Wetenschappelijk medewerker 'duurzame ontwikkeling'

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

Ref. BAP-2021-113
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team
van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht
onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en
maatschappelijke relevantie primeren voor ons.
De onderzoeksgroep ‘Duurzame Ontwikkeling’ doet maatschappelijk relevant onderzoek over enerzijds mondiale ontwikkeling, veelal gericht
op sociale veranderingsprocessen (bedrijven en mensenrechten, SDG’s, de rol van het middenveld, en wereldburgerschapseducatie),
en anderzijds over klimaat en milieuthema’s (circulaire economie, duurzaamheidstransities, luchtkwaliteit en mobiliteit, klimaatbeleid, en
milieubelastingen). Ons onderzoek kadert in internationale of nationale onderzoeksprogramma's, of wordt uitgevoerd in opdracht van
Europese, Belgische federale, Vlaamse of lokale overheden, en internationale en nationale middenveldorganisaties.
https://hiva.kuleuven.be/

Functie
Als wetenschappelijk medewerker duurzame ontwikkeling draag je bij aan zowel onderzoek over klimaat en milieuthema’s (circulaire
economie, citizen science, …) als aan onderzoek waar de sociale agenda van duurzame ontwikkeling (ontwikkelingssamenwerking, SDG’s,
wereldburgerschapseducatie, …) aan bod komt. In 2021 werk je alvast mee aan de impactmeting van een nieuw citizen science project en
een onderzoek over duurzaamheid en korte ketens.

Profiel
● Je hebt een masterdiploma sociale wetenschappen, economie, of aanverwanten, en behaalde uitstekende studieresultaten. Een
specialisatie of bijkomende opleiding over mondiale vraagstukken en/of milieu en klimaat zijn een plus.
● Je hebt bij voorkeur een eerste onderzoekservaring achter de rug, met of zonder doctoraat, bij voorkeur binnen het thema
duurzame ontwikkeling.
● Je hebt een sterke interesse in sociaal-wetenschappelijk beleids- en praktijkgericht onderzoek.
● Je hebt een goede basiskennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Je analytische en synthetiserende
vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
● Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen. Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig te werk zodat je twee à
drie projecten met elkaar kan combineren.
● Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je
communicatiestijl afstemmen op diverse doelgroepen. Kennis van Frans is een pluspunt.

Aanbod
● De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte onderzoeksprojecten met hoge maatschappelijke relevantie,
veel leermogelijkheden en de opbouw van een professioneel netwerk.
● Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige training.
● Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
● Een competitief loon met extralegale voordelen.
● Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
● HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de
doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar
initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Huib Huyse, tel.: +32 16 32 04 58, mail: huib.huyse@kuleuven.be of dr. Kris Bachus, tel.: +32 16
32 31 25, mail: kris.bachus@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/03/2021 via onze online sollicitatietoepassing: 
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/56163339
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.